Karel Marx a Bedřich EngelsProhlášení zaslané redakcím anglických novin

Vážený pane,

podepsaní by vás rádi upozornili na postoj pruského tisku včetně nejreakčnějších novin, jako je „Neue Preussische Zeitung“, za dosud neskončeného procesu s komunisty v Kolíně nad Rýnem a na chvályhodnou mlčenlivost, kterou tento tisk prozatím zachovává, ježto nebyla vyslechnuta ještě ani třetina svědků, žádný z předložených dokumentů nebyl ještě ověřen a obhajoba ještě nepronesla ani slova. Zatímco tyto noviny v nejhorším případě líčí kolínské obžalované a jejich níže podepsané londýnské přátele v souhlase s veřejným žalobcem jako „nebezpečné spiklence, kteří nesou veškerou odpovědnost za celé dějiny Evropy v posledních čtyřech letech a za všechny revoluční otřesy let 1848 a 1849“, našly se v Londýně dva tiskové orgány, a to „Times“ a „Daily News“, které beze všech rozpaků píší o kolínských obžalovaných a o autorech tohoto dopisu jako o „bandě všeho schopných pobudů“, podvodnících atd. Podepsaní se obracejí na anglickou veřejnost se stejnou žádostí, s jakou se obhájci obžalovaných obrátili na německou veřejnost, totiž aby vyčkala se svým úsudkem, až skončí proces. Kdyby v této chvíli vystoupili s bližším vysvětlením, mohla by toho pruská vláda využít, aby zhatila odhalení policejních triků, křivých přísah, padělání dokumentů, falšování dat, krádeží atd., které nemají obdobu ani v análech pruské politické justice. Až bude toto všechno v průběhu nynějšího soudního řízení odhaleno, veřejné mínění v Anglii po zásluze ohodnotí anonymní pisálky z „Times“ a „Daily News“, kteří vystupují jako advokáti a mluvčí těch nejhanebnějších a nejpodlézavějších vládních špiclů.

             S bratrským pozdravem vaši
B. Engels, F. Freiligrath, K. Marx, W. Wolff

V Londýně 28. října 1852


__________________________________

Napsali K. Marx a B. Engels
Otištěno v „The Spectator“, čís. 1270 z 28. října 1852;
„The Peopleʼs Paper“, čís. 26 z 30. října 1852;
„The Morning Advertiser“ z 30. října 1852;
„The Leader“ z 30. října 1852
a „The Examiner“, čís. 2335 z 30. října 1852
  Podle textu v „The Peopleʼs Paper“,
porovnaného s textem v ostatních novinách
Přeloženo z angličtiny