Karel MarxBruselský memoár


Londýn 7. března. Palmerstonův soukromý moniteur „Morning Post“ přináší dnes anglický překlad známého bruselského „Memoáru“ s krátkou předmluvou, v níž se za pravděpodobného autora tohoto pamfletu označuje princ Napoleon. Týž list přináší zároveň úvodník plný jízlivých výpadů proti Napoleonu Bonapartovi, s nechutně často opakovanou pointou, že autorem memoáru může být „jen ruský špión“.

Pod záminkou, že láme kopí za Ludvíka Bonaparta proti jeho bratranci a že chrání neposkvrněnou památku Achilla Leroye, alias Florimonda, alias de Saint-Arnauda, hromadí „Morning Post“ zřejmě jen materiál k francouzsko-anglickým kolizím. Saint-Arnaud byl jedním z těch Saints[a], kteří se objevují v kalendáři francouzských šejdířů ve všech dobách, jako například Saint-Germain, Saint-Georges aj. „Morning Post“ patří zásluha, že tyto Saints kanonizovala a udělala z nich svaté příslušného řádu. Tvrzení, že „Memoár“ prozrazuje Rusům „vojenská“ tajemství, je úplný nesmysl. Ani v Anglii, ani v Americe nebo v Německu nečekala kritika na „Memoár“, aby označila krymskou výpravu za nezdar. „Memoár“ nedoplnil dosavadní kritiku ani o jedno slovo, i když mu patří zásluha, že kreslí nenucené portréty těch průměrných veličin, které mají u Sevastopolu velké slovo. Jen Rusové mají zájem na tom, aby se udržela iluze o krymské výpravě, a patos, s nímž „Morning Post“ deklamuje o ruských agentech a špiónech, pripominá Aischina, ktery se také vychloubal, že prvni prohlédl plány makedonského krále, zatímco Démosthenovi vytýkal, že si ho Filip koupil. Tím ovšem zdaleka nechceme vydávat prince Napoleona Bonaparta za Démosthena.Napsal K. Marx 7. března 1855
Otištěno v „Neue Oder-Zeitung“,
čís. 118 z 11. března 1855
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a — svatých. (Jde o slovní hříčku: „Saint“ ve francouzských příjmeních znamená doslova „svatý“.) (Pozn. red.)