Karel MarxZrádce v Čerkesku


Následující dopis je převzat z listu „Pester Llyod“[161].

Čerkeský hlavní stan, Tuapse, 26. února.

„Britský parník ‚Kangaroo‘ vám dodá tento dopis, který pravděpodobně jako první přinese do Evropy zprávu o události, jež může velmi značně ovlivnit budoucí osud národů Čerkeska. Je vám známo, že Mehmed bej (Bangya), u něhož sloužím, vyhověl přáni náčelníků a zástupců čerkeských kmenů a přijal hodnost vrchního velitele. V pondělí 23. února jsme se vylodili v Tuapse, kde máme hlavní stan. Před naším odjezdem najal Mehmed bej asi dvě stovky výborných vojenských instruktorů pro různé druhy zbraní, kteří sem přijeli s námi. To už byl Mehmed bej slavnostně prohlášen vrchním velitelem čerkeských ozbrojených sil. Knížata, šlechta a zástupci lidu mu při koránu odpřisáhli poslušnost a deputace čerkeského sněmu mu dnes poslala prorokův prapor, symbol nejvyšší moci, Když nový velitel přísahal věrnost posvátnému praporu, zavládlo nesmírně nadšení. (Prapor je zelený a je na něm bílý meč s půlměsícem a hvězdou.) Panuje zde veliké vzrušení a Čerkesové jsou odhodláni dosáhnout úplné nezávislosti, nebo v boji za ni zahynout. Očekává se, že do května bude v poli 150 000(?) mužů. ‚Rusko,‘ řekl mi právě Mehmed bej, ‚bude brzy mít příležitost se přesvědčit, že převládá nový duch. Znám dokumenty, které mi byly dány k dispozici (Mehmed bej bojoval na straně Čerkesů v poslední válce), a jsem přesvědčen, že národ, který dokázal vzdorovat nepříteli po třicet let bez vojenské organizace, bude s to — bude-li náležitě organizován, dosáhnout úplné nezávislosti!‘ Můžete očekávat, že už na jaře dostanete z těchto hor důležité zprávy. Jakmile to dovolí naše spojovací prostředky, obdržíte ode mne informace o tom, co se zde děje.“

Bangya byl jedním z maďarských předáků; nejprve byl stoupencem Kossuthovým a později Szemerovým. V letech 1851 a 1852 žil v emigraci v Anglii, sloužil pruské i francouzské vládě jako špión a je samozřejmé, že musel jednat v souhlase s jejich společným pánem; nyní s podporou Anglie jede do Čerkeska, kde má zvítězit nový duch. Starý duch byl protiruský, nový musí být proruský — Čerkesko musí dosáhnout nezávislosti, kterou nikdy neztratilo, a k dovršení všeho si vymyslili jakýsi parlament, který se ovšem musí teprve vytvořit.Napsal K. Marx kolem 25. března 1857
Otištěno ve „Free Press“,
sv. 4, čis. 34 z 1. dubna 1857
  Podle textu novin
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:

161Pester Lloyd“ [„Pešťský Lloyd“], maďarské noviny liberálního směru, polooficiální orgán uherské a později maďarské vlády; vycházel v Budapešti v německém jazyce dvakrát denně v letech 1853—1944.