Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx*Návrh rezolucí o podmínkách přijetí dělnických organizací do mezinárodního dělnického sdružení[16]


I

Vyzvat dělnické organizace, aby přistupovaly hromadně ke Sdružení; výši příspěvků ponechat jejich vlastnímu uvážení podle možností.

II

Spolky, které se připojí ke Sdružení, mají právo zvolit si po jednom zástupci do ústřední rady; rada si ponechává právo tyto delegáty přijmout nebo odmítnout[a].Navrhl K. Marx 22. listopadu 1864
Otištlno v " The Bee-Hive Newspaper"
čís. 163 z 26. listopadu 1864
  Podle textu protokolů ústřední rady,
srovnaného s textem novin
Přeloženo z anličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Ve zprávě o zasedání rady, uveřejněné v "Bee-Hive Newspaper", čís. 163 z 26. listopadu 1864, je druhá rezoluce formulována takto: "Londýnské spolky, které se připojí ke Sdružení, mají právo volit po jednom zástupci do ústřední rady; rada si ponechává právo tyto zástupce přijmout nebo odmítnout. Pokud jde o mimolondýnské spolky, které by se chtěly připojit ke Sdružení, poskytuje se jim právo zvolit jednoho ze svých členů jako dopisovatele." (Pozn. red.)


16Návrh rezolucí o podmínkách přjjetí dělnických organizací do Mezinárodního dělnického sdružení“ předložil Marx na zasedání ústřední rady 22. listopadu 1864; rada jej jednomyslně přijala a byl vzat za základ textu „Provolání ústřední rady k dělnickým spolkům“ (viz tento svazek, zde).

Text návrhu rezolucí se dochoval v protokolech ústřední rady. Rezoluce byly otištěny v „Bee-Hive Newspaper“, čís. 163 z 26. listopadu 1864. Druhá rezoluce byla v novinách otištěna v širším znění.