Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx*Dopis redaktorovi listu "Beobachter"[22]


28. listopadu 1864
1, Modena-Villas, Maitland Park,
Haverstock Hill, Londýn

Pane redaktore,
žádám Vás, abyste uveřejnil přiložený dopis týkající se pana Karla Blinda[a].

Stejné prohlášení a stejnou formou — jako dopis listu "Beobachter" ve Stuttgartu — jsem poslal několika pruským novinám a detto zařídím, aby bylo otištěno v některém zdejším německém listu, takže odpovědnost nesu výhradně já.

Váš zcela oddaný

K. MarxOtištěno v "Der Beobachter",
čís. 282 z 3. prosince 1864
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Viz následující článek. (Pozn. red.)


22 Redakce listu „Beobachter“ otiskla pouze Marxův průvodní dopis a vlastní „komentář“ k prohlášení přiloženému k Marxovu dopisu.

Der Beobachter“ [„Pozorovatel“] — německý deník, který vycházel pod tímto názvem ve Stuttgartu od roku 1833; v šedesátých letech 19. století byl orgánem maloburžoazní demokracie a vycházel s podtitulem „Ein Volksblatt aus Schwaben“ [„Švábský lidový list‘‘].