Karel Marx
Kapitál, I. díl


SEZNAM VAH, MĚR A MINCÍ


VÁHY
 
Váhy používané v obchodu:
tuna (ton, t) = 20 hundredweights 1.016,0475 kg
hundredweight (cwt) = 4 kvartery 50,802 kg
libra (pound, lb.) = 16 uncí 453,5924 g
unce (ounce, oz) = 16 dramů 28,349 g
dram 1,772 g
stone (kámen) = 14 liber 6,350 kg
 
Váhy pro léčiva, drahé kovy a drahokamy:
libra (troy pound) = 12 uncí 372,242 g
unce (troy ounce) = 12 penny weights 31,0135 g
penny weight = 24 granů 1,5552 g
gran (grain) 0,0648 g
 
MÍRY
 
Délkové míry:
yard = 3 stopy 91,44 cm
stopa (foot) = 12 coulů 30,48 cm
coul (inch) = 12 libes 2,54 cm
míle angl. (mile) 1.609 m
loket (německý) ⅔ m
 
Plošné míry:
akr = 4840 čtvereč. yardů 40,467 a
rood = ¼ akru 10,117 a
 
Duté míry:
krychlová stopa = 28,3 krychl. decimetrů 28,3 l
kvarter = 8 bušlů 290,79 l
bušl = 8 gallonů 36,35 l
gallon = 10 libes 4,543 l
pinta 0,567 l
měřice (Scheffel — pruská míra) 44,96 l
 
Koňská síla (HP):
anglická: síla, jíž je zapotřebí k zvednutí 33.000 liber za jednu minutu do výše jedné stopy nebo jedné libry do výše 33.000 stop (viz pozn. 109a v kap. 13);
metrická: síla, jíž je zapotřebí k zvednutí 75 kg za vteřinu do výše 1 m nebo 1 kg do výše 75 m.
 
Míry teploty:
t° Fahrenheita = 5/9 (t - 32) °C. Na př. 100 F = 38° C.
 
PENÍZE[*]
(M= marka, pf=fenik)
 
libra šterlinků (pound sterling, £) = 20 šilinků 20,43 M.
šilink (shilling, sh) = 12 pencí 1,021 M.
penny (množ. číslo: pence, d) 8,51 pf.
farthing (nejmenší angl. měděná mince) = ¼ penny 2,12 pf.
sovereign (zlatá mince) = libra št.  
guinee (dříve angl. zlatá mince) = 21 šilinků 21,45 M.
groš (groat, jen počítací mince) = 4 pence 34 pf.
groš (Groschen, něm. mince) 12 pf.
frank (franc, fr.) = 100 centimů asi 81 pf.
centime asi 0,81 pf.
livre (franc.) = 1 frank asi 81 pf.
maravedi (stará španělská měděná mince) asi 6 pf.
reis (portugalská mince) 0,454 pf.
dukát (zlatá mince v pozdním středověku v několika evropských zemích) asi 9 M.
tolar (stará stříbrná mince různé hodnoty a různě označovaná) všeobecně asi 3 M.
dolar (dollar, $) = 100 centů 4,20 M.

__________________________________

Poznámky:

[*]Relace se vztahují u marky na rok 1871, u dolaru na rok 1878. Dnešní relace jsou podstatně odlišné.