Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Bedřich EngelsK rozpuštění lassallovského dělnického spolku (Dodatek)[249]


K článku, který vyšel s tímto nadpisem (v předchozím čísle), je třeba připojit za citát z Engelsovy brožury o všeobecném hlasovacím právu[a] tuto poznámku:

"President lidstva", Bernhard Becker, kterého spolku odkázal Lassalle, zahrnul tehdy "Marxovu stranu", tj. Marxe, Engelse a Liebknechta, nejhanebnějšími nadávkami.[b] Nyní týž Becker ve svém hanopisu "Odhalení o tragickém konci Ferdinanda Lassalla", který obnažuje jeho ubohou dušičku a v němž jsou zajímavé pouze otištěné podvržené dokumenty, překrucuje takto Engelse:

"Proč se však neagituje za bezpodmínečnou spolčovací, shromažďovací a tiskovou svobodu? Proč se dělníci nesnaží vyprostit z pout, která jim byla nasazena v období reakce?" (Str. 133.) "...Jedině dalším rozvíjením demokratické základny je možné oživit lassallovství a přeměnit je v ryzí socialismus. K tomu je mimo jiné zapotřebí nešetřit už zájmy junkerů nebo majetných statkářů, ale doplnit a zdokonalit socialistickou teorii tím, že bude aplikována na velké masy zemědělských. dělníků, jichž je v Prusku mnohem více než městského obyvatelstva." (Str. 134.)

Autor uvedené brožury (B. Engels) může být zřejmě spokojen s tím, jak kniha zapůsobila na jeho odpůrce.Napsal B. Engels koncem října 1868
Otištěno v "Demokratisches Wochenblatt",
čís. 41 z 10. října 1868
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Viz předchozí článek. (Pozn. red.)

b Nyní pokračuje v této "čisté" práci hraběnka Hatzfeldtová, "matka" forsterlingovsko-mendovské karikatury Všeobecného německého dělnického spolku.[250] (Engelsova pozmimka.)


249 Tento dodatek napsal Engels počátkem října 1868 na radu Marxe, který jej ve svém dopise z 25. září 1868 upozornil na brožuru Bernharda Beckera "Enthüllungen über das tragische Lebensende Ferdinand Lassalle's" ["Odhalení o tragickém konci Ferdinanda LassalIa"], Schleiz 1868.

250 Pod vlivem Sophie Hatzfeldtové se od Všeobecného německého dělnického spolku odštěpila malá skupina lassallovců, která v roce 1867 založila "Lassallovský všeobecný německý dělnický spolek"; jeho předsedou byl zpočátku Försterling a pak Mende; tento spolek neměl mezi dělnictvem žádný vliv a v roce 1872 fakticky zanikl.