Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{403}Dopis redaktorovi listu "Pall Malll Gazette"Váženému panu F. Greenwoodovi

8. června 1871

Vážený pane,

byl byste tak laskav a uveřejnil v příštím čísle těchto několik řádků?

S úctou

K. MarxRedaktorovi listu "Pall Mail Gazette"

Vážený pane,

podle zprávy z Paříže uveřejněné ve vašem včerejším čísle vidím, že zatímco jsem se domníval, že jsem v Londýně, byl jsem ve skutečnosti na žádost Bismarcka a Favra zatčen v Holandsku. Ale snad je to jen jedna z nesčetných senzačních zvěstí o Internacionále, které v posledních dvou měsících francouzsko-pruská {404} policie neúnavně vymýšlí, versailleský tisk uveřejňuje a ostatní evropský tisk přebírá.

V plné úctě

K. Marx

1, Modena Villas, Maitland Park
8. června 1871Otištěno v "The Pall Mall Gazette",
čís. 1972 z 9. června 1871
  Podle textu novin
srovnaného s rukopisem;
průvodní dopis je otištěn
podle rukopisu
Přeloženo z angličtiny