Marxistický internetový archív: Česká část

Marxistický internetový archív

 

Karel Marx
Bedřich Engels
Spisy

SVAZEK

17

červenec 1870 - únor 1872

(podle vydání vydaného Nakladatelstvím politické literatury Praha, 1965)

První adresa generální rady Mezinárodního dělnického sdružení o prusko-francouzské válce, K. Marx
Poznámky o válce I - Pruská vítězství, B. Engels
    Poznámky o válce - I,
    Poznámky o válce - II
    Poznámky o válce - III
    Poznámky o válce - IV
    Pruská vítězství

Poznámky o válce V - Kritický obrat války, B. Engels
    Poznámky o válce - V,
    Poznámky o válce - VI
    Poznámky o válce - VII
    Poznámky o válce - VIII
    Poznámky o válce - IX
    Poznámky o válce - X
    Kritický obrat války

Poznámky o válce XI - Francouzské porážky
    Poznámky o válce - XI
    Poznámky o válce - XII
    Poznámky o válce - XIII
    Poznámky o válce - XIV
    Poznámky o válce - XV
    Francouzské porážky

Poznámky o válce XVI - Jak porazit Prusy
    Poznámky o válce - XVI
    Poznámky o válce - XVII
    Rozkvět a úpadek armád
    Poznámky o válce - XVIII
    Jak porazit Prusy

Poznámky o válce XIX - Princip pruského vojenského systému
    Poznámky o válce - XIX
    Zpráva o jednáních
    Poznámky o válce - XX
    Poznámky o válce - XXI
    Princip pruského vojenského systému

Poznámky o válce XXII - Zaragoza - Paříž
    Poznámky o válce - XXII
    Poznámky o válce - XXIII
    Osud Met
    Poznámky o válce - XXIV
    Zaragoza - Paříž

Poznámky o válce XXV - Boj ve Francii
    Poznámky o válce - XXV
    Pád Met
    Poznámky o válce - XXVI
    Císařova obhajoba
    Boj ve Francii

Poznámky o válce XXVII - Vojenská situace ve Francii
    Poznámky o válce - XXVII
    Opevněná hlavní města
    Poznámky o válce - XXVIII
    Vojenská situace ve Francii

Poznámky o válce XXIX - Pruští franktiréři
    Poznámky o válce - XXIX
    Poznámky o válce - XXX
    Vyhlídky války
    Pruští franktiréři

Poznámky o válce XXXI - Situace Němců ve Francii
    Poznámky o válce - XXXI
    Poznámky o válce - XXXII
    Situace Němců ve Francii

Poznámky o válce XXXIII - Bourbakiho katastrofa
    Poznámky o válce - XXXIII
    Poznámky o válce - XXXIV
    Poznámky o válce - XXXV
    Poznámky o válce - XXXVI
    Poznámky o válce - XXXVII
    Poznámky o válce - XXXVIII
    Poznámky o válce - XXXIX
    Poznámky o válce - XL
    Vojenské aspekty situace ve Francii
    Bourbakiho katastrofa

Výboru Sociálně demokratické dělnické strany, K. Marx
*O Karlu Blindovi, K. Marx, B. Engels
*Dopis výboru Sociálně demokratické dělnické strany, K. Marx, B. Engels
Druhá adresa generální rady Mezinárodního dělnického sdružení o prusko-francouzské válce, K. Marx
*O zatčení členů brunšvického výboru, K. Marx
VI. sjezdu belgických sekcí Mezinárodního dělnického sdružení, B. Engels
Svoboda tisku a svoboda slova v Německu, K. Marx
*Návrh rezolucí generální rady o postoji anglické dělnické třídy v současné etapě prusko-francouzské války, B. Engels
Španělské federální radě Mezinárodního dělnického sdružení, B. Engels
Situace v Rusku, B. Engels
Redaktorovi listu „Times“, K. Marx, B. Engels
*Prohlášení generální rady redakcím "Times" a jiných listů, K. Marx
Redakci listu "Volksstaat", K. Marx
*Redakci listu "De Werker", K. Marx
Redaktorovi listu "Times“, K. Marx
*O stávce dělníků tabákových továren v Antverpách, B. Engels
*Rezoluce generální rady o vyloučení Tolaina, B. Engels
Ještě jednou "Pan Vogt", B. Engels
Občanská válka ve Francii. Adresa generální rady Mezinárodního dělnického sdružení, K. Marx
*Dopis redaktorovi listu "Pall Mall Gazette", K. Marx
*Prohlášení generální rady k cirkuláři Jules Favra, K. Marx, B. Engels
*Prohlášení generální rady listu "Times", K. Marx
*Dopis generální rady redakci listu "Standard", K. Marx
*Prohlášení generální rady k Holyoakovu dopisu, B. Engels
*Dopis generální rady redakcím listů "Spectator" a "Examiner", B. Engels
Redaktorovi listu "Daily News", K. Marx
*Prohlášení generální rady k dopisům Holyoaka a Lucrafta", B. Engels
*Dopis redaktorovi "Neue Freie Presse" Maxu Friedländerovi, K. Marx
*Redaktorovi "Pall Mall Gazette" Greenwoodovi, K. Marx
*Adresa "Občanská válka ve Francii" a anglický tisk, B. Engels
Pan Washburne, americký vyslanec v Paříži, K. Marx
Redaktorovi listu "Morning Advertiser", K. Marx
Redaktorovi listu "Standard", K. Marx
*Mazziniho vystoupení proti Internacionále, B. Engels
*Průvodní dopis redakci listu "Times", K. Marx
Redaktorovi listu "Times", B. Engels
Redaktorovi listu "L'International", K. Marx
*Redaktorovi listu "Public Opinion", K. Marx
Redaktorovi listu "Public Opinion", K. Marx
Redaktorovi listu "Gaulois", K. Marx
*Dopis redaktorovi listu "The Sun" Charlesu Danovi, K. Marx
Redaktorovi listu "Vérité", K. Marx
Redaktorovi listu "Evening Standard", K. Marx
*Návrhy generální radě k přípravě londýnské konference, K. Marx, B. Engels
Předběžné návrhy rezolucí londýnské konference, K. Marx, B. Engels
Londýnská konference mezinárodního dělnického sdružení 17.-23. září 1871,
    *O činnosti Aliance socialistické demokracie., K. Marx
    *O politické činnosti dělnické třídy. Osnova řeči., B. Engels
    *O politické činnosti dělnické třídy. Autorův záznam řeči., B. Engels
    Rezoluce konference delegátů Mezinárodního dělnického sdružení, konané v Londýně od 17. do 23. září 1871, K. Marx, B. Engels
    Rezoluce londýnské konference o neshodách v románském Švýcarsku, K. Marx

*Vydavatelkám listu "Woodhull and Claflin's Weekly", K. Marx
*K sedmému výročí založení Internacionály, K. Marx
*Rezoluce generální rady o vyloučení Duranda, B. Engels
*Prohlášení generální rady o zneužití jména Internacionály Něčajevem, K. Marx
*Rezoluce generální rady o stanovách Francouzské sekce 1871 přijatá na zasedání ze 17. října 1871, K. Marx
Všeobecné stanovy a organizační řád Mezinárodního dělnického sdružení, K. Marx
*Prohlášení generální rady ke Cochranovu dopisu, B. Engels
*Gründerské spekulace v Anglii, B. Engels
*Návrh rezoluce generální rady o Francouzské sekci 1871, K. Marx
*Prohlášení generální rady redakci "Frankfurter Zeitung und Handelsblatt", K. Marx
Španělské federální radě v Madridu, B. Engels
*Prohlášení generální rady listu "Proletario Italiano", B. Engels
*Plná moc pro Giuseppe Borianiho, B. Engels
*O postavení sekcí Internacionály v evropských zemích, B. Engels
*Prohlášení generální rady redakcím italských novin k článkům Mazziniho o Internacionále, B. Engels
Redaktorovi listu "Eastern Post", K. Marx
Sjezd v Sonvilier a Internacionála, B. Engels
Redaktorovi listu "Eastern Post", K. Marx
Redaktorovi listu "Eastern Post", K. Marx
*Dopis do redakce "Gazzettino Rosa", B. Engels
*Prohlášení generální rady k policejní zvůli švýcarských úřadů", K. Marx, B. Engels

Z rukopisné pozůstalosti Karla Marxe

Náčrty k "Občanské válce ve Francii",
    *První náčrt k "Občanské válce ve Francii",
        Vláda obrany
           Komuna
                 1. Opatření pro dělnickou třídu
                 2. Opatření pro dělnickou třídu, ale hlavně pro střední třídy
                 3. Všeobecná opatření
                 4. Opatření pro veřejnou bezpečnost
                 5. Finanční opatření
           Komuna
                 Vznik komuny a ůstřední výbor
                 Charakter komuny
                 Rolnictvo
                 Republikánská unie (Liga)
                 Revoluce Komuny jako představitelka všech společenských tříd, které nežijí z cizí práce
                 Republika je možná jen jako otevřeně přiznaná sociální republika
                 Komuna (Sociální opatření)
                 Decentralizační snahy "statkářského" shromáždění a Komuna
           Fragmenty

    *Druhý náčrt k "Občanské válce ve Francii",
           1. Vláda obrany. Trochu, Favre, Picard, Ferry jako poslanci za Paříž
               2. Thiers. Dufaure. Pouyer-Quertier
               3. "Statkářské" shromáždění
               5. Začátek občanské války. Revoluce z 18. března. Clément Thomas. Lecomte. Událost na náměstí Vendôme
               6. Komuna
               7. Závěr
          *Fragmenty

Prilohy

*Záznam Marxovy řeči o vládě národní obrany,
*Záznam Engelsovy řeči o revoluci z 18. března v Paříži,
*Záznam Engelsovy a Marxovy řeči o republikánském hnutí v Anglii,
*Záznam Engelsovy řeči o Pařížské komuně,
*Záznam Marxovy řeči o Pařížské komuně,
*Záznam Engelsovy řeči o Pařížské komuně,
*Záznam Marxovy řeči o Pařížské komuně,
*Obsah Marxovy řeči proti pomluvám o Internacionále a Pařížské komuně rozšiřovaným buržoazním tiskem,
*Obsah Engelsovy řeči o Mazziniho vztahu k Internacionále
*Záznam Engelsovy řeči o svolání londýnské konference,
*Obsah Marxovy řeči proti Odgerovi
*Záznam Marxovy řeči při zahájení londýnské konference
*Záznam Marxových řečí o tradeunionech
*Záznam Marxovy řeči o politické činnosti dělnické třídy
*Záznam Marxovy řeči o politické činnosti dělnické třídy
*Záznam Marxovy řeči o postavení Mezinárodního dělnického sdružení v Německu a Anglii
*Záznam Marxovy řeči o tajných spolcích
*Rezoluce generální rady o ústředním výboru sekcí Mezinárodního dělnického sdružení ve Spojených státech amerických
*Dopis Jenny Marxové vydavatelce listu "Woodhull and Claflin's Weekly"

__________________________________

Poznámka:

* Nadpisy článků označené hvězdičkou doplnila redakce Marxových a Engelsových Spisů podle německého vydání. (Pozn. red.)