Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{427}Redaktorovi listu "Morning Advertiser"[306]Vážený pane,

v jednom z vašich dnešních úvodníků citujete celou sbírku vět jako "Londýn, Liverpool a Manchester se bouří proti nenáviděnému kapitálu" atd., a ve své laskavosti mně přisuzujete jejich autorství.

Dovolte, abych prohlásil, že všechny citáty, na nichž stavíte svůj článek, jsou od začátku do konce padělky. Pravděpodobně vás zmýlily některé z těch výmyslů, které si pařížská policie navykla téměř denně uveřejňovat pod mým jménem, aby si opatřila důkazy proti zajatým členům Internacionály ve Versailles.

S úctou atd.

Karel Marx

I, Modena Villas, Maitland Park,
Haverstock Hill, N. W.
11. července 1871Otištěno v "The Morning Advertiser"
z 13. července 1871
  Podle textu novin
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

306 "The Morning Advertiser" ["Ranní oznamovatel"] - anglický deník, orgán radikální buržoazie, vycházel v Londýně v letech 1794-1934.