Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{428}Redaktorovi listu "Standard"Vážený pane,

v dnešním ranním vydání "Standardu" překládá váš pařížský zpravodaj z "Gazette de France"[307] dopis datovaný v Berlíně 28. dubna 1871 a údajně mnou podepsaný. Dovoluji si prohlásit, že tento dopis je od začátku do konce padělek, právě tak jako všechny předešlé mně připisované dopisy, které nedávno uveřejnil ,,Paris-Journal" a jiné francouzské policejní listy. Tvrdí-li "Gazette de France", že převzala dopis z německých novin, i to je zcela nepochybně lež. Německé noviny by takový výmysl nikdy neuváděly jako příspěvek z Berlína.

S veškerou úctou

Karel Marx

Londýn 13. červnaOtištěno v "The Standard"
17. července 1871
  Podle textu novin
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

307 "La Gazette de France" ["Francouzské noviny"] - vycházely v Paříži v letech 1631-1914, od roku 1792 jako deník, orgán legitimistů. V době prusko-francouzské války a Pařížské komuny byly jedním z hlavních klerikálně monarchistických listů.