Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Bedřich Engels{518} *O postavení sekcí Internacionály v evropských zemích[382]Pokud jde o rezoluci konference o politické činnosti, oznamuji vám s potěšením, že Španělská federace ji v plné míře přijala, jak o tom svědčí poslední čísla madridské "Emancipación" a barcelonské "Federación" (z 3. prosince). O přeměně Internacionály ve Španělsku ve významnou a nezávislou stranu je nyní rozhodnuto. Naše věc se ve Španělsku rozvíjí skvěle: devatenáct až dvacet tisíc nových členů za necelé tři měsíce! V Dánsku existuje Internacionála teprve tři měsíce a má dva tisíce členů jen v hlavním městě, které je menší než Milán; vstupují do ní masově i rolníci a připravuje {519} se velká kampaň k blížícím se volbám, které nám slibují silné a úctyhodné zastoupení v dánském parlamentu.

V Německu a Holandsku máme dobré výsledky. Ve Francii máme 26 listů a sekce se navzdory panu Thiersovi znovu formují.Napsal B. Engels
mezi 5. až 10. prosincem 1871
Otištěno v "La Plebe",
čís. 144 z 12. prosince 1871
  Podle textu novin
Přeloženo z italštiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

382 Tento Engelsův článek byl otištěn v listu "La Plebe" v rubrice "Nejnovější zprávy" a začínal slovy: ,,člen Internacionály nám píše z Londýna." článek je zřejmě část nedochovaného Engelsova dopisu redaktorovi listu Enricu Bignamimu.