Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Bedřich Engels{517} *Plná moc pro Giuseppe Borianiho[381]    Mezinárodní dělnické sdružení
256, High Holborn, London, W. C.
                           30. listopadu 1871

Občan Giuseppe Boriani je přijat za člena Mezinárodního dělnického sdružení a je zmocněn přijímat nové členy a zakládat nové sekce s podmínkou, že jak členové, tak sekce, jež mají být přijaty, uznají za závazné oficiální dokumenty Sdružení, tj.

všeobecné stanovy a organizační řád,
Inaugurální adresu,
rezoluce kongresů,
rezoluce londýnské konference ze září 1871.

Z pověření generální rady a jejím jménem

tajemník pro Itálii
   Bedřich Engels    Podle konceptu
Přeloženo z italštiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

381 Tuto plnou moc vystavil Engels na jméno Giuseppe Boriani na žádost jednoho z vůdců sekce Internacionály v Lodi Enrica Bignamiho. V dopise ze 14. listopadu 1871 podával Bignami zprávu o organizováni Internacionály ve Ferraře a v dalších italských městech a žádal o zaslání plných mocí na jména několika romagnských občanů, mezi nimi také Giuseppe Borianiho, aby mohli zakládat nové sekce Mezinárodního dělnického sdružení.