Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx, Bedřich Engels{537} *Prohlášení generální rady k policejní zvůli švýcarských úřadů[398]Švýcarské úřady uznaly za vhodné, jen na základě žádosti ruského ministerstva zahraničních věcí, adresované přímo soudci v Yverdonu - což znamená porušení spolkové ústavy - provést domovní prohlídku u občana Utina v Ženevě, a to pod hanebnou záminkou, že je patrně zapleten do padělání ruských bankovek. V této skandální aféře, jakkoli je to neslýchané, ruský státní rada Kamenskij, pověřený stíháním padělatelů, figuruje zároveň jako jejich vůdce. Úřady zabavily Utinovy písemnosti a předaly všechnu jeho ruskou, německou a anglickou korespondenci k podrobnému prozkoumání ruskému překladateli, jehož jméno odmítly uvést. Občan Utin byl až do prosince 1871 redaktorem orgánu Internacionály, ,,L'Égalité", jeho korespondence byla proto z větší části korespondencí Internacionály a byla na ní razítka různých výborů Internacionály. Nebýt zásahu jeho právního zástupce občana Ambernyho, jemuž generální rada vyslovuje upřímné díky, pak by Utinova korespondence i on sám býval předán ruské vládě, s níž Švýcarsko ani nemá smlouvu o vydávání zločinců.

Ruská vláda, která doma naráží na stále rostoucí opozici, využila údajných spiknutí lidí, jako je Něčajev, který nebyl členem Internacionály, aby pronásledovala své domácí odpůrce pod záminkou, {537} že patří k Internacionále. Nyní jde ještě dále. Podporována svým věrným vazalem, Pruskem, začíná se vměšovat do vnitřních záležitostí západních zemí a požaduje, aby tamní soudci v jejích službách pronásledovali Internacionálu. Zahajuje své tažení v republice, a republikánské úřady se mohly přetrhnout, aby ze sebe udělaly ponížené služebníky Ruska. Generální rada se domnívá, že je to dostatečný důvod k tomu, aby byly záměry ruského kabinetu a služebníčkování jeho západních přisluhovačů veřejně odsouzeny před dělníky všech zemí.Napsali K. Marx a B. Engels
20. února 1872
Otištěno v "The Eastern Post",
čís. 178 z 24. února 1872,
v "The Intemational Herald",
čís. 1 z 2. března 1872,
a v dalších listech
  Podle textu
v "The Eastern Post"
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

398 Toto prohlášení, které napsali Marx a Engels, schválila generální rada na svém zasedání 20. února 1872. Zachovala se také jeho kopie, kterou pořídil Hermann Jung. Kromě listu "The Eastern Post" a "The International Herald" otiskl prohlášení také americký týdeník "Woodhull and Claflin's Weekly", čís. 99 z 6. dubna 1872, a portugalský orgán lisabonských sekcí Internacionály "O Pensamento social" ["Sociální myšlenka"], čís. 6 z března 1872.