Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{445}Redaktorovi listu "Vérité"[317]      Mezinárodní dělnické sdružení
256, High Holborn, London, W. C.
                                   30. srpna 1871

Pane redaktore,

když se pan John Hales, generální tajemník generální rady Mezinárodního dělnického sdružení, dočetl v dnešních "Daily News", že pan Renaut připisuje Internacionále manifest vyzývající francouzské rolníky, aby podpálili kdejaký zámek, poslal ihned panu L. Bigotovi, obhájci Assiho, tento telegram:

"Výzva k paličství připisovaňá Internacionále je padělek. Jsme ochotni vydat o tom místopřísežné prohlášení před anglickým soudcem."

Spěchám nyní, abych upozornil francouzskou veřejnost prostřednictvím vašeho váženého listu, že všechny manifesty vytištěné v Paříži jménem Internacionály po vstupu vojska francouzské vlády do Paříže, že všechny tyto manifesty bez jediné výjimky jsou padělky.

Zaručuji se za toto prohlášení nejen svým čestným slovem, nýbrž také jsem ochoten vydat o tom místopřísežné prohlášení (,,the affidavit") před anglickým soudcem.

Mám důvod k domněnce, že tyto hanebné výtvory nepocházejí ani přímo od policie, nýbrž od jakéhosi pana B...., individua, které je ve spojení s jedním z oněch francouzských listů, jež "Standard" {446} (toryovský list) v jednom ze svých posledních čísel označuje za "orgány polosvěta"[a].

Přijměte vyjádření mé dokonalé úcty

Karel MarxOtištěno v "Le Soir",
čís. 862 z 3. září 1871,
a v jiných buržoazních listech,
dále v "L'Intemationale",
čís. 139 z 10. září 1871,
a v "Der Volksstaat",
čís. 74 z 13. září 1871
  Podle textu v "Le Soir"
srovnaného s rukopisem
Přeloženo z francouzštiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

a V originále "organes du demi-monde"; míní se prodejný tisk. (Pozn. red.)


317 "La Vérité" ["Pravda"] - republikánský buržoazně radikální deník, který vycházel od října 1870 do 3. září 1871 v Paříži; původně podporoval Komunu, později však vystoupil proti jejím sociálním opatřením.