Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{447}Redaktorovi listu "Evening Standard"Vážený pane,

ve vašich novinách z 2. září uveřejňuje váš berlínský zpravodaj "překlad zajímavého článku o Internacionále z ,Kölnische Zeitung"'. V tomto článku jsem obviňován, že žiji na náklady dělnické třídy. Až do 30. srpna, kdy je datován dopis vašeho zpravodaje, žádný takový článek v "Kölnische Zeitung" nevyšel, proto ho také nemohl váš zpravodaj z těchto novin přeložit. Naproti tomu byl takový článek otištěn před více než čtrnácti dny v berlínské "National-Zeitung" a jeho anglický překlad, doslova stejný s tím, který přináší váš korespondent, se objevil v londýnském týdeníku "Public Opinion" už 19. srpna. Další číslo "Public Opinion" přineslo mou odpověď na tyto urážky[a]; žádám Vás, abyste tuto odpověď otiskl v příštím čísle vašich novin, a přikládám její kopii. Pruská vláda má své důvody, aby všemi prostředky, kterými vládne, šířila prostřednictvím anglického tisku tak hanebné pomluvy. Tyto články pouze napovídají, že Internacionále hrozí pronásledování ze strany vlády.Otištěno v "The Evening Standars",
z 6. září 1871
  Podle textu novin
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

a Viz tento svazek, str. {437-438}. (Pozn. red.)