Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx a Bedřich Engels{448}Návrhy generální radě k přípravě londýnské konference[318]Účetní zpráva.
1. Najít místo pro zasedání konference.
2. Najít hotel, kde by se mohli ubytovat delegáti konference - navrhnout týž jako minule, Leicester Square.
3. Ustavit komisi, která vyřídí tyto dva body.
4. Celá rada se zúčastní zasedání konference s právem zúčastnit se diskuse, ale jen určitý počet členů rady bude delegován s rozhodujícím hlasem - tento počet stanoví rada, až bude znám počet delegátů konference.
5. Francouzi, nyní usedlí v Londýně, kteří jsou uznávanými členy Internacionály, zajistí, aby Francie byla na konferenci zastoupena třemi delegáty.
6. Jestliže členové některé země nebudou na konferenci zastoupeni, bude jejich zástupcem jmenován dopisující tajemník pro danou zemi.Přednesl K. Marx
na zasedán generální rady
5. září 1871
  Podle Engelsova rukopisu
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

318 Návrhy generální radě k přípravě londýnské konference Internacionály předložil Marx 5. září 1871 na zasedání generální rady, která je schválila. V zachovaném Engelsově rukopisu návrhů je Marxovou rukou provedena oprava (v poslední části 4. bodu; původní text zněl: ,,tento počet se stanoví, až ..."). Slova "Účetní zpráva" na začátku rukopisu souvisela s návrhem, aby generální rada připravila pro konferenci účetní zprávu. Tato slova jsou v rukopise napsána německy.