Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{437}Redaktorovi listu "Public Opinion"Vážený pane,

v dnešním čísle vašich novin překládáte z berlínské "National-Zeitung"[314], pověstného Bismarckova listu, nejhnusnější urážku Mezinárodního dělnického sdružení, kde se vyskytuje tato pasáž:

" 'Kapitál', říká Karel Marx, ,obchoduje se silami a životem dělníka'; ale tento nový Mesiáš sám nepostoupil ani o krok dál: bere od dělníka peníze, které mu kapitalista platí za jeho práci, a za to mu velkodušně nabízí poukázku na stát, který bude existovat snad někdy za tisíc let. Jaké poučné historky se vyprávějí o ničemném korupčnictví socialistických agitátorů, jak hanebně zneužívají peněz, které jim jsou svěřeny, a jak vzájemně jeden druhého obviňují - to jsme až příliš dobře poznali z kongresů a listů této strany. Je to nestvůrný vulkán špíny, z jehož výbuchů nemohlo povstat nic lepšího než Pařížská komuna."

Považuji za zcela dostatečnou odpověď těmto prodejným pisálkům z "National-Zeitung" prohlášení, že jsem nikdy nežádal ani nedostal jediný haléř od dělnické třídy této ani jiné země.

Kromě generálního tajemníka, který dostává týdenní plat 10 šilinků, vykonávají všichni členové generální rady Internacionály svou práci bezplatně. Finanční zpráva generální rady, předkládaná každoročně generálnímu kongresu Sdružení, byla vždycky {438} jednomyslně schválena, a nikdy nevyvolala ani nejmenší diskusi.

S úctou

Karel Marx

Haverstock Hill 19. srpna 1871Otištěno v "Public Opinion",
čis. 518 z 26. srpna 1871
  Podle textu novin
srovnaného s konceptem rukopisu
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

314 "National-Zeitung" ["Národní noviny"] - německý buržoazní deník, vycházel pod tímto názvem v Berlíně v letech 1848-1915; v padesátých letech měl liberální zaměření; v letech 1870-1871 vyzýval k anexi francouzského území a k ozbrojenému potlačení Pařížské komuny; od roku 1915 "8-Uhr-Abendblatt/Nationalzeitung" ["8hod. večerník Národních novin"].