Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{436}Redaktorovi listu "Public Opinion"[313]1. Soukromý dopis

Vážený pane,

žádám vás nejen o uveřejnění přiložené odpovědi[a] ve vašem příštím čísle, ale trvám na výslovné a úplné omluvě na témž místě novin, kde jste uveřejnil urážku.

Velmi by mě mrzelo, kdybych musel přikročit k soudnímu stíhání vašeho listu.

S úctou

K. M.Napsáno 19. srpna 1871   Podle konceptu
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

a Viz tento svazek str. {437-438} (Pozn. red.)


313 "Public Opinion" ["Veřejné mínění"] - buržoazně liberální týdeník, založený v Londýně v roce 1861; "Public Opinion" uveřejnil v čísle 518 z 26. srpna 1871 Marxův otevřený dopis, přiložený k tomuto soukromému dopisu. List byl zároveň nucen vyhovět Marxově žádosti a omluvit se za přetištění urážek Marxe a Internacionály, které převzal z "National-Zeitung".