Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Bedřich Engels{435}Redaktorovi listu "L'International"[312]Vážený pane,

v článku nazvaném "Společnost ,Internacionála'" říkáte:

"Ze svých těžce nastřádaných úspor poskytují zaslepení dělníci členům rady všechno pohodli, jaké si jen mohou přát, aby se jim v Londýně příjemně žilo."

Musím Vás upozornit, že s výjimkou generálního tajemníka, který dostává plat 10 šilinků týdně, všichni členové rady vykonávají a vždy vykonávali své funkce zdarma.

Žádám, abyste uveřejnil tyto řádky ve vašem příštím čísle. Nepřestane-li váš list roztrušovat podobné pomluvy, bude stíhán soudně.

S uctivým poručením

Karel Marx

Londýn 17. srpna 1871.Otištěno v "Der Volksstaat",
čís. 68 z 23. srpna 1871
  Podle konceptu
srovnaného s textem novin
Přeloženo z francouzštiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

312 V konceptu Marxova dopisu redaktorovi listu "L'International" jsou některé dodatky napsané Engelsovou rukou. Dopis byl otištěn v listě "Volksstaat", čís. 68 z 28. srpna 1871.

"L'International" ["Mezinárodní noviny"] - francouzsky vydávaný deník, v letech 1863-1871 v Londýně ; oficiózní orgán francouzské vlády.