Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Bedřich Engels{433}Redaktorovi listu "Times"Vážený pane,

poznámky listu "Times" o ustavičném odkládání procesů s vězněnými komunardy ve Versailles nepochybně uhodily hřebík na hlavičku a vyjádřily cítění francouzské veřejnosti. Rozhořčená noticka, kterou "Journl Officiel" odpovídá na tyto poznámky, je jen jedním z mnoha důkazů této skutečnosti. V důsledku článku otištěného v "Times" došlo pařížskému tisku mnoho protestů, ale za daných okolností nemají tyto protesty naději na uveřejnění. Přede mnou leží dopis Francouze, jemuž jeho oficiální postavení umožňuje seznámit se s fakty, o nichž píše, a jehož svědectví o motivech tohoto nepochopitelného odkládání by jistě mělo určitou cenu. Zde je několik výňatků z toho dopisu:

"Nikdo dosud neví, kdy třetí vojenský soud zahájí své zasedání. Příčina je zřejmě v tom, že kapitán Grimal, Commissaire de la République (veřejný žalobce) byl nahrazen jiným, spolehlivějším člověkem; při pečlivém zkoumání jeho obžalovacího spisu, který se měl číst u soudu, se v posledním okamžiku přišlo na to, že je patrně trochu republikán, že sloužil pod Faidherbem atd., v Severní armádě atd. Z ničeho nic se objeví v jeho kanceláři jiný důstojník a řekne: zde je můj dekret, jsem váš nástupce; chudák kapitán byl tak překvapen, že se div nezbláznil...

Pan Thiers si osobuje právo dělat všechno sám; tato mánie jde tak daleko, že nejen proti všem pravidlům slušnosti svolal do svého kabinetu všechny juges ďinstruction[a], ale chce dokonce sám regulovat složení obecenstva, které má být připuštěno k soudu; sám, prostřednictvím pana de St. Hilaire, rozděluje vstupenky...

{434} Vězni v Satory hynou mezitím jako mouchy - nemilosrdná smrt pracuje rychleji než justice těchto rádoby státníků... Ve versailleských celách je vězněn statný muž, který neumí ani slovo francouzsky; pravděpodobně je to Ir. Jak se dostal do této situace, je pořád záhadou. Mezi vězni je jméno vysoce váženého muže - je v cele už dva měsíce a dosud nebyl u výslechu. Je to hanebné."

V plné úctě

Justitia

Londýn 7. srpna 1871    Podle konceptu
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

a — vyšetřující soudce. (Pozn. red.)