Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{432}Průvodní dopis redakci listu "Times"[311]                               7. srpna 1871
              1, Maitland Park Road,
Haverstock Hill, Londýn, N. W.Redaktorovi listu "Times"


Vážený pane,

protože tisk na kontinentě široce komentuje noticku v "Journal Officiel", která je v rozporu s článkem "Timesů" o odložení versailleských procesů, může snad vaše čtenáře zajímat přiložená stať[a]. Citovaný dopis psal advokát, který obhajuje některé vězně.

V plné úctě

Karel Marx
    Podle konceptu
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

a Viz tento svazek, str. {433-434}) (Pozn. red.)


311 Svůj průvodní list ze 7. srpna 1871 připojil Marx k Engelsovu dopisu redakci "Times" ze stejného data (viz tento svazek, str. {433-434}). Engels v něm reagoval na článek, který "Times" otiskly 29. července 1871. Článek v "Times" vyzýval, aby se zúčtovalo s vůdci Komuny, ale zároveň přiznával, že ve versailleských vězeních trpí už po dva měsíce bez výslechu a bez soudu tisíce občanů podezřelých z účasti na pařížské revoluci. List byl nucen konstatovat strašné poměry ve vězeních a kruté jednání s vězni. Článek uveřejněný v "Times" i pokus Thiersova orgánu "Journal Officiel" o jeho dementování vyvolaly v tisku různých zemí bouři rozhořčení a protestů proti krutému zacházení s uvězněnými komunardy. Marx a Engels se pokusili využít polemiky mezi "Times" a Thiersovým "Journal Officiel", aby ve známém anglickém listu hájili oběti versailleského teroru. Nemohli však tento úmysl uskutečnit, protože "Times" Engelsův dopis neotiskly.