Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{439}Redaktorovi listu "Gaulois"[315]Brighton 24. srpna 1871

Vážený pane,

protože jste uveřejnil výňatky ze zprávy o rozhovoru, který jsem měl s jedním z korespondentů "New-York Heraldu", doufám, že uveřejníte také následující prohlášení, které jsem poslal listu "New-York Herald". Posílám Vám toto prohlášení v původním znění, to jest v angličtině.[a]

S uctivým poručením

Karel MarxRedaktorovi listu "New rork Herald"

Londýn 17. srpna 1871

Vážený pane,

v "Heraldu" z 3. srpna je zpráva o rozhovoru, který jsem měl s jedním z vašich korespondentů. Dovoluji si prohlásit, že musím naprosto odmítnout jakoukoli odpovědnost za výroky, které se mi v této zprávě připisují, ať už se tyto výroky týkají osob, které měly co činit s nedávnými událostmi ve Francii, nebo vyjadřují {440} některé politické a ekonomické názory. To, co jsem podle vaší zprávy řekl, jsem dílem řekl jinak, dílem jsem neřekl vůbec.

S uctou

Karel MarxOtištěno v "Le Gaulois",
čís. 1145 z 27. srpna 1871
  Podle textu novin
Přeloženo z francouzštiny
a angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

a List "Gaulois" otiskl Marxův dopis redaktorovi "New-York Heraldu" anglicky. (Pozn. red.)


315 Tyto Marxovy dopisy se týkají zprávy "New-York Heraldu" z 3. srpna 1871, která obsahovala výňatky z Marxova rozhovoru s korespondentem listu z 20. července 1871. Marxovy výroky byly úplně zkomolené. Tyto zkomoleniny pak přetiskl list "Le Gaulois".