Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{335} *Redakci listu "De Werker"[193]Londýn 31. března 1871

Občané,

můj údajný dopis členům Internacionály v Paříži je, jak jsem již prohlásil v "Times" z 22. března[a], padělek listu "Paris-Journal", jednoho z oněch špinavých plátků, které se vylíhly ve stoce císařství. Ostatně, jak se zdá, dostaly všechny orgány evropského "dobrého tisku" pokyn použít padělku jako své nejsilnější zbraně proti Internacionále. V očích těchto počestných zastánců náboženství, pořádku, rodiny a vlastnictví není zločin padělání žádný prohřešek.

S bratrským pozdravem

           Karel MarxOtištěno v "De Werker",
čís. 23 z 8. dubna 1871
  Podle textu
v "Der Volksstaat"
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

a Viz tento svazek zde, str.{329} (Pozn. red.)


193 Tajemník redakce "De Werker" Philippe Coenen požádal Marxe, aby veřejnosti vysvětlil, že údajný Marxův dopis uveřejněný v "Paris-Journal" je hrubý padělek. Tohoto padělku se chopil i reakční tisk jiných zemí a využil ho k pomlouvačné kampani proti Internacionále. Marxova francouzsky napsaná odpověď vyšla ve flámském překladu v 23. čísle "De Werker" z 8. dubna 1871. Redakce uveřejnila dopis pod titulkem "Padělaný dopis!" a předeslala mu tento úvod:

"Dávno vime, že naši odpůrci se s povděkem chopí každého prostředku, aby dosáhli svého cíle. Přesto jsme nevěřili, že by byli tak nestydatí, aby jménem členů Internacionály padělali dopisy. A přece se to stalo. Před časem bylo možno číst ve všech větších listech dopis ,Karla Marxe' o stanovisku francouzských dělníků. Antverpská sekce se proto obrátila na Karla Marxe, aby věc vysvětlil. Zde je odpověď člena generální rady Internacionály."

"De Werker" ["Dělník"] - týdeník flámské sekce Internacionály, později orgán Belgické socialistické strany, potom Belgické dělnické strany; vycházel v Antverpách v letech 1868-1914 ve flámštině. List uveřejňoval dokumenty Internacionály.