Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx, Bedřich Engels{329} Redaktorovi listu "Times"[183]Vážený pane,

v čísle z 16. března uvádí váš pařížský zpravodaj:

"Karel Marx... napsal jednomu ze svých hlavních přívrženců v Paříži dopis, kde říká, že není spokojen se stanoviskem, jež zaujali členové oné společnosti" (Internacionály) ,,v tomto městě, atd."

Toto tvrzení převzal zřejmě váš zpravodaj z "Paris-Joumal"[184] ze 14. března, kde se také slibuje, že onen údajný dopis bude otištěn v plném znění. V "Paris-Joumal" z 19. března skutečně vyšel dopis z Londýna s datem 28. února 1871, prý mnou podepsaný, a jeho obsah se shoduje s tvrzením vašeho zpravodaje. Dovoluji si prohlásit, že tento dopis je od začátku do konce nestydatý padělek.Navrhl B. Engels 21. března 1871
Otištěno v " The Times",
čís. 27017 z 22. března 1871
jako citace Marxova dopisu
  Podle Engelsova konceptu
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

183 Tento dopis napsal Engels na Marxovu žádost. Odhaluje v něm pletichy policejního listu "Paris-Journal", který uveřejnil 19. března 1871 dopis údajně psaný Marxem, ve skutečnosti však podvržený. "Paris-Journal" chtěl tak dokázat, že mezi německými a francouzskými členy Internacionály vznikly rozpory. Podvržený dopis přetiskl buržoazní tisk rúzných zemí, který se připojil k pomlouvačné kampani proti Internacionále. Na zasedání generální rady z 21. března označil Marx dopis uveřejněný v "Paris-Journal" za provokační výmysl a sdělil generální radě, že už poslal odpověď redaktoru "Times", které také dopis z "Paris-Journal" přetiskly.

"Times" uveřejnily Marxovu odpověď 22. března 1871, ale v pomlouvačné kampani proti Internacionále pokračovaly dál. Otiskly článek spolupracovníka bonapartistického listu "La Liberté'', který převracel smysl Marxovy odpovědi. Na zasedání generální rady 28. března odhalil Marx tento nový pomlouvačný výpad listu "Times".

184 "Paris-Joumal" ["Pařížské noviny"] - reakční deník, který vydával v Paříži v letech 1868-1874 Henri de Pene. List byl mluvčím politiky druhého císařství, po jeho pádu podporoval vládu národní obrany a Thiersovu vládu. Byl ve spojení s policií, rozšiřoval pomluvy o Internacionále a Pařížské komuně a vyzýval k represáliím proti komunardům.