Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{336} Redaktorovi listu "Times“[194]Vážený pane,

dovolíte mi použít opět vašeho listu, abych oponoval dalekosáhle rozšiřovaným nepravdám?

Z Paříže došel telegram s datem 30. března, který obsahuje výňatky z "Gaulois"[195]; pod senzačním titulkem "Pařížská revoluce se pravděpodobně organizuje z Londýna" ozdobil onen výňatek tuto sobotu stránky londýnských novin. Protože "Gaulois" během této války úspěšně konkuroval "Figaru"[196] a "Paris-Journalu"[184] ve vymýšlení příběhů barona Prášila, jimiž se pařížský petite presse[a] stal po celém světě příslovečný, je zřejmě víc než kdy dříve přesvědčen, že čtenáři zpráv se budou vždycky držet zásady "Credo quia absurdum est".[b] Ale snad ani sám baron Prášil by nebyl začal v Londýně "v první polovině února", kdy pan Thiers nezaujímal ještě žádné oficiální postavení, organizovat "povstání z 18. března", které bylo vyvoláno pokusem téhož pana Thierse o odzbrojení národní gardy. Listu "Gaulois" nestačí, že poslal pány Assiho a Blanquiho na pomyslnou cestu do Londýna, aby se tam na tajné schůzce se mnou dohodli o spiknutí, ale ještě na tuto tajnou schůzku přidává dvě pomyslné osoby - jakéhosi "Bentiniho, generálního zástupce pro Itálii" a jakéhosi "Dermotta, generálního zástupce pro Anglň". Také velkomyslně uznává hodnost {336} "hlavního vůdce Internacionály", kterou mě jako první obdařil "Paris-Journal". Obávám se, že generální rada Mezinárodního dělnického sdružení bude navzdor těmto dvěma výtečníkům po-kračovat ve svém díle a nebude se zatěžovat ani "vůdcem", ani "předsedou"[197].

V plné úctě

Karel Marx

Londýn 3. dubnaOtištěno v "The Times",
čís. 27028 ze 4. dubna 1871
a v " The Daily News",
čís. 7780 ze 6. dubna 1871
  Podle textu v "The Times"
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

a - bulvární tisk. (Pozn. red.)

b "Věřím, protože je to neuvěřitelné" (slova připisovaná Tertuliánovi, křesťanskému spisovateli z konce 2.-začátku 3. století). (Pozn. red.)


194 Stejný dopis uveřejnily "Daily News" 5. dubna 1871.

195 "Le Gaulois" ["Gal"] - deník konzervativně monarchistického zaměření, orgán velké buržoazie a aristokracie; vycházel v Paříži v letech 1867-1929.

196 "Le Figaro" - francouzský konzervativní list; vychází v Paříži od roku 1826; byl ve spojení s vládou druhého císařství.

197 Na Marxův návrh byla v generální radě 24. září 1867 zrušena funkce stálého předsedy a na každém týdenním zasedání se volil nový předseda. (Viz tento svazek, zde str. {687}).