Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{338}* O stávce dělníků tabákových továren v Antverpách[198]V Antverpách je 500 dělníků tabákových továren bez práce. Továrníci jim dali na vybranou: buď rozpustí své odbory (které patří k Mezinárodnímu dělnickému sdružení), anebo budou propuštěni. Všichni bez výjimky tento nehorázný požadavek rozhodně odmítli, a tak továrníci zavřeli své podniky.

Dělníci mají ve své pokladně 6000 franků (1600 tolarů); spojili se už s dělníky tabákového průmyslu v Holandsku a Anglii a jakémukoli přísunu dělníků odtud je učiněna přítrž. Z Anglie obdrží ne bezvýznamnou peněžní podporu; 176 liber št. (1200 tolarů) bylo právě odesláno a pečuje se o další pomoc. Antverpští ostatně žádají jen o zálohu, neboť prohlašují, že jsou schopni každou poskytnutou pomoc zase nahradit. Jsou-li němečtí dělníci tabákových továren nebo jiné odborové organizace s to poskytnout svým antverpským bratřím podporu, pak doufejme, že s tím nebudou otálet. Peněžní zásilky je třeba adresovat na Ph. Coenena, Boomgaardsstraat 3, Antverpy. V každém případě je však jejich povinností zabránit jakémukoli přísunu německých doutníkářů do Antverp, pokud budou tamější továrníci trvat na svých požadavcích.Napsal B. Engels 5. dubna 1871
Otištěno v "Der Volksstaat",
čís. 30 z 12. dubna 1871
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

198 Zprávu o zahájení stávky dělníků tabákových továren v Antverpách poslal Marxovi a Engelsovi v dopise z 29. března 1871 Philippe Coenen, jeden z organizátorů sekcí Internacionály v Belgii a Holandsku. Marx a Engels učinili ihned opatření, aby stávkující podpořili mezinárodními akcemi solidarity. Engels, který byl dopisujícím tajemníkem pro Belgii, informoval na zasedání 4. dubna 1871 o stávce generální radu, která se na jeho návrh usnesla požádat dopisem anglické tradeuniony o podporu stávkujících a vyslat k nim delegaci. Dne 5. dubna 1871 vyšlo jako leták provolání generální rady k tradeunionům, podepsané Johannem Georgem Eccariem, vyzývající k podpoře antverpské stávky. Se žádostí o spolupráci v akcích solidarity se Engels obrátil také na Wilhelma Liebknechta.

Stávkujícím poskytla peněžní pomoc řada tradeunionů a také dělníci z Bruselu, kde mezitím dělníci tabákových továren rovněž vstoupili do stávky. Pomoc organizovaná generální radou umožnila antverpským tabákovým dělníkům pokračovat v boji na obranu svých odborů až do září 1871 a prosadit přijetí svých požadavků.