Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Bedřich Engels{339}*Rezoluce generální rady o vyloučení Tolaina[199]Vzhledem k tomu, že federální rada pařížských sekcí požádala generální radu, aby potvrdila její rezoluci, jíž se vylučuje ze Sdružení občan Tolain, který byl zvolen do Národního shromáždění jako zástupce dělnické třídy, ale tím nejhorším způsobem věc dělnické třídy zradil;

vzhledem k tomu, že místo každého francouzského člena Mezinárodního dělnického sdružení je nepochybně na straně Pařížské komuny, a ne v uzurpátorském a kontrarevolučním versailleském shromáždění,

potvrzuje generální rada rezoluci pařížské federální rady a prohlašuje, že občan Tolain je vyloučen z Mezinárodního dělnického sdružení.

Generální rada nemohla vyřídit tuto záležitost dříve, protože autentický text výše uvedené rezoluce pařížské federální rady jí byl předložen teprve 25. dubna.Navrhl B. Engels 25. dubna
Otištěno v "The Eastern Post",
čís. 135 z 29. dubna 1871,
v "L Internationale",
čís. 122 ze 14. května 1871
a v "Der Volksstaat",
čís. 42 z 25. května 1871
  Podle textu rukopisu
srovnaného s textem novin
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

199 Rezoluce federální rady pařížských sekcí Internacionály o vyloučení Tolaina, který se stal zrádcem dělnické třídy, z Mezinárodního dělnického sdružení, byla uveřejněna v listu "La Révolution politique et sociale" ["Politická a sociální revoluce"], orgánu jedné z pařížských sekcí Internacionály, 16. dubna 1871. Zprávu o tom přinesly 17. dubna také "Times". Tolain byl v únoru 1871 zvolen do Národního shromáždění jako zástupce pařížských dělníků. Po vyhlášení Pařížské komuny zůstal ve versailleském shromáždění, které chtělo potlačit revoluci v Paříži, a odmítal se podřídit požadavku Komuny, která trvala na vystoupení dělnických zástupců z tohoto reakčního shromáždění. Tolainova zrada znamenala otevřený přechod pravých proudhonovců na stranu kontrarevoluce. Generální rada, ještě než dostala rezoluci federální rady pařížských sekcí Internacionály, zabývala se na zasedání 18. dubna 1871 otázkou Tolainovy zrady v souvislosti s londýnskými tiskovými zprávami a rozhodla se, že ji bude veřejně pranýřovat. Když 25. dubna dostala generální rada autentický text rezoluce, probírala znovu Tolainovu zradu a potvrdila rezoluci o jeho vyloučení z Internacionály.

V rukopise rezoluce generální rady o Tolainově vyloučení, kterou napsal Engels, provedl Marx několik úprav. Rezoluce byla uveřejněna anglicky v "The Eastern Post", čís. 135 z 29. dubna, francouzsky v bruselské "L'Internationale", čís. 122 z 14. května; z německých listů uveřejnily rezoluci "Volksstaat", čís. 42 z 24. května, a "Vorbote", čís. 7 z června 1871. Poslední odstavec z rukopisu rezoluce otiskla pouze "L'Internationale" s podpisem Bedřicha Engelse jako prozatímního dopisujícího tajemníka pro Belgii.