Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Bedřich Engels{412}*Dopis generální rady redakcím listů "Spectator" a "Examiner"[293]Redaktorovi listu "Spectator" (resp. "Examiner")

Vážený pane,

generální rada Mezinárodního dělnického sdružení by Vám byla velmi vděčná, kdybyste zveřejnil skutečnost, že údajné manifesty a další publikace "Internacionály" v Paříži, jimiž se nyní hemží anglický tisk (a které všechny přinesl jako první notoricky známý "Paris-Journal"), jsou všechny bez výjimky pouhé padělky versailleské policie.

Váš atd.Napsal B. Engels
kolem 21. června 1871
  Podle konceptu
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

293 Tento dopis generální rady redakcím listů "Spectator" a "Examiner" napsal Engels na Marxův popud. Oba listy otiskly zprávy z reakčního francouzského tisku o údajných manifestech Internacionály (ve skutečnosti šlo o padělky francouzské policie). Marxův návrh, aby se těmto redakcím poslalo dementi, přijala generální rada na zasedání 20. června 1871. Redakce novin však dopis neotiskly.

"The Examiner" ["Pozorovatel"] - anglický buržoazní liberální týdeník; vycházel v Londýně v letech 1808-1881.