Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Bedřich Engels{410}*Prohlášení generální rady k Holyoakovu dopisu[292]Redakci listu "Daily News"

Vážený pane,

generální rada Mezinárodního dělnického sdružení mě pověřila, abych odpověděl na dopis pana George Jacoba Holyoaka v úterních "Daily News" tímto prohlášením:

1. Pokud jde o narážku, že adresa vydaná radou "může být ve Versailles důvodem k trestu smrti nebo k deportaci", domnívá se rada, že její přátelé v Paříži to mohou lépe posoudit než pan Holyoake.

2. Rada se řídí pravidlem, že jména všech jejích členů, ať jsou přítomni nebo nepřítomni, se uvádějí na všech jejích oficiálních dokumentech. V tomto případě však byla učiněna výjimka a byl vyžádán oficiální souhlas nepřítomných členů.

3. Pokud jde o tvrzení, že tato adresa "nemůže být dílem Angličana, i když byla zřejmě revidována nějakým anglosaským nebo keltským perem", dovoluje si rada upozornit, že produkty mezinárodní společnosti se pochopitelně nemohou vyznačovat specificky národním charakterem. Ostatně rada nemá v této věci co skrývat. Adresu, tak jako mnoho dřívějších publikací rady, navrhl dopisující tajemmk pro Německo dr. Karel Marx; prohlášení bylo jednohlasně přijato a nikdo je "nerevidoval".

{411} 4. Minulého roku kandidoval pan George Jacob Holyoake na členství v radě, ale nebyl přijat.

V plné úctě

               John Hales,
        tajemník generální rady
Mezinárodního dělnického sdružení

256, High Holborn, Londýn, W. C.
21. června 1871Napsal B. Engels 20. června 1871
Otištěno v "The Daily News"
23. června 1871
a v "The Eastern Post",
čís. 143 z 24.června 1871
  Podle rukopisu prohlášení
srovnaného s textem v novinách
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

292 Tímto prohlášením, které napsal Engels, odpověděla generální rada na dopis anglického reformisty George Holyoaka, uveřejněný v "Daily News" 20. června 1871. Holyoake se v něm pokoušel zlehčovat adresu "Občanská válka ve Francii", aby oslabil její vliv na anglické dělníky, a tvrdil, že autoři adresy nemají spojení s anglickým dělnickým hnutím. Mimoto lichotil v dopise předákům tradeunionů, čímž myslil Odgera a Lucrafta, a naznačoval, že adresu neviděli a také ji nepodepsali. Chtěl je tím přimět, aby se vyslovili, proti adrese. Po dohodě s Marxem se generální rada rozhodla oznámit, že autorem adresy je Marx. Generální rada schválila prohlášení na zasedání 20. června 1871. Dne 23. června je otiskly "Daily News" ve zkráceném znění a 24. června 1871 vyšlo bez podstatných změn v "Eastern Post".