Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{409}*Dopis generální rady redakci listu "Standard"[291]Redaktorovi istu "Standard"

Ve vašem úvodníku o Internacionále (z 19. června) říkáte:

"Ze dvou programů (londýnského a pařížského), které nedávno vyšly na podporu Komuny, má program pařížské odbočky tu přednost, že je čestnější a otevřenější."

Naneštěstí nevydala "pařížský" manifest naše pařížská od-bočka, ale "versailleská policie".

Říkáte:

"Londýnští členové Internacionály trvají stejně vážně jako jejich pařížští bratři na tom, že ,stará společnost musí zhynout a měla by zhynout'. Hovoří o vypálení veřejných budov a o střílení rukojmí jako o ,gigantickém úsilí svrhnout společnost', které, i když tentokrát bylo bezúspěšné, bude pokračovat tak dlouho, až dosáhne svého cíle."

Generální rada tohoto Sdružení vás vyzývá, abyste udali přesně stránku i řádky v naší adrese[208], kde jsou slova, která nám připisujete.Napsal K. Marx
kolem 20. června 1871
  Podle konceptu
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

291 V posledním odstavci tohoto dopisu provedl Engels několik redakčních změn. "Standard" tento dopis neuveřejnil.