Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{407}*Prohlášení generální rady listu "Times"[290]Listu "Times"

Generální rada našeho Sdružení mě pověřila, abych v odpovědi na váš úvodník o Internacionále z 19. června 1871 uvedl tyto skutečnosti:

Údajné pařížské manifesty, otištěné v "Paris-Journal" a v podobných listech - manifesty, které nejsou nic jiného než padělky versailleské policie - stavíte na stejnou úroveň jako naši adresu o občanské válce ve Francii.

Říkáte:

",Politické poznámky', které vydal profesor Beesly a které jsme nedávno na stránkách našeho listu citovali, se také s naprostým souhlasem citují v adrese rady, a dá se tedy pochopit, jak oprávněně si bývalý císař činil nárok na to, aby byl nazýván zachráncem společnosti."

Rada ovšem ve své adrese necituje z "Politických poznámek" nic kromě svědectví autora, známého a váženého francouzského učence, o osobních vlastnostech členů Internacionály, kteří se zúčastnili nedávné pařížské revoluce.[a] Co to má společného s "bývalým císařem" a jeho záchranou společnosti? "Program" Sdružení nebyl "připraven", jak říkáte, panem Tolainem a panem {407} Odgerem "před sedmi lety". Vydala ho prozatímní rada, zvolená na veřejné schůzi v St. Martin's Hallu, Long Acre, 28. září 1864. Pan Tolain nikdy nebyl členem této rady, ani nebyl v Londýně, když se program sestavoval.

Říkáte, že "Milliere" byl "jeden z nejfanatičtějších členů Komuny". Milliere nikdy členem Komuny nebyl.

"Měli bychom také upozornit na to," pokračujete, ,,že Assi, do nedávna předseda Sdružení atd."

Assi nikdy nebyl členem Internacionály a pokud jde o hodnost "předsedy Sdružení", byla zrušena už v roce 1867[197].

Napsal K. Marx
kolem 20. června 1871
  Podle konceptu
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

a Viz tento svazek zde, str. {396}. (Pozn. red.)


290 Prohlášení generální rady redakci listu "Times" odpovídalo na úvodník, který tento list přinesl 19. června 1871. Úvodník byl plný urážlivých výpadů proti Pařížské komuně a Internacionále a vychvaloval "zásluhy" Ludvíka Bonaparta při potlačování revolučního dělnického hnutí. Redakce "Times" odmítla prohlášení generální rady otisknout. V rukopise prohlášení, jehož autorem je Marx, provedl Engels některé redakční úpravy.