Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{413}Redaktorovi listu "Daily News"[294]Vážený pane,

rada, skládající se z více než 30 členů, pochopitelně nemůže sama navrhovat své dokumenty. Musí takový úkol svěřit tomu či onomu ze svých členů a ponechat si právo dokument odmítnout nebo opravit. Adresa "Občanská válka ve Francii", kterou jsem napsal, byla generální radou Internacionály jednomyslně přijata a vyjadřuje tedy její oficiální názory. Avšak pokud jde o osobní obvinění proti Jules Favrovi a spol., je to něco jiného. V této otázce se velká většina rady musela spolehnout na mou důvěryhodnost. Právě z tohoto důvodu jsem podporoval návrh jiného člena rady[a], že mě má pan John Hales v odpovědi panu Holyoakovi uvést jako autora adresy.[b] Nesu osobní odpovědnost za tato obvinění a vybízím Jules Favra a spol., aby mě žalovali pro urážku na cti. Pan Llewellyn Davies říká ve svém dopise: ,,Je smutné číst obvinění z osobní nízkosti, jimiž se Francouzi tak štědře navzájem častují."

Nemá tato věta poněkud příchuť farizejského pokrytectví, s nímž se William Cobbett tak často vysmíval britské mentalitě? Zeptejme se pana Llewellyna Daviese, co bylo horší, zda francouzský petite presse[c], vymýšlející ve službách policie nejhanebnější {414} pomluvy o komunardech - ať už byli mrtvi, zajati nebo se ukrývali, nebo anglický tisk, který je dodnes reprodukuje, i když se tváří, jako by tímto petite presse pohrdal. Nepokládám Francouze za méněcenné proto, že například tak vážná obvinění, která proti nebožtíku lordu Palmerstonovi vznášel po čtvrt století člověk jako pan David Urquhart, mohla být umlčena v Anglii, ne však ve Francii.[295]

Karel Marx

1, Modena Villas, Maitland Park, Haverstock Hill
26. června 1871Otištěno v "The Eastem Post",
čís. 144 z 1. července 1871
a (svévolně zkráceno)
v "The Daily News" z. 27. června 1871
  Podle textu "The Eastem Post"
srovnaného s textem "The Daily News"
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

a - tj. B. Engelse. (Pozn. red.)

b Viz tento svazek, str. {410-411}. (Pozn. red.)

c - bulvární tisk. (Pozn. red.)


294 Tento dopis redaktorovi listu "Daily News" napsal Marx, když "Daily News" uveřejnily 26. června 1871 dopis anglického duchovního Johna Llewellyna Daviese a dopisy tradeunionistů Benjamina Lucrafta a George Holyoaka, který využil prohlášení generální rady z 21. června 1871 k dalším urážlivým výpadům proti adrese "Občanská válka ve Francii". (Viz poznámku [292].) Lucraft ve svém dopise otevřeně prohlásil, že nesouhlasí s obsahem adresy a že z generální rady vystupuje. Protože redakce "Daily News" odmítla uveřejnit tu část Marxova dopisu, která odhalovala buržoazní anglický tisk, poslal Marx dopis také redakci "Eastern Post". Ta ho uveřejnila v plném znění 1. července 1871; zároveň otiskla zprávu o zasedání generální rady z 27. června, na němž Marx mluvil o tom, že "Daily News" svévolně zkrátily jeho dopis. Výtah z dopisu přinesla také "Pall Mall Gazette" z 27. června 1871.

295 Jde o články a diplomatické dokumenty odhalující Palmerstonovu zahraniční politiku, které ve třicátých a čtyřicátých letech 19. století uveřejňoval anglický konzervativní publicista a politik David Urquhart ve své sbírce diplomatických dokumentů "The Portfolio" ["Portfej"]. Otiskovaly je také různé noviny. Marx, který se ustavičně snažil demaskovat diplomacii vládnoucích tříd, použil v sérii článků "Lord Palmerston" (viz Marx-Engels, Spisy 9) vedle jiných pramenů také této Urquhartovy sbírky dokumentů. Současně však ostře kritizoval Urquhartovy reakční názory.