Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Bedřich Engels{415}*Prohlášení generální rady k dopisům Holyoaka a Lucrafta[296]Redaktorovi listu "Daily News"

Vážený pane,

generální rada Mezinárodního dělnického sdružení mě pověřila, abych odpověděl na dopisy pana G. J. Holyoaka a B. Lucrafta, které jste minulé pondělí otiskli. Z protokolů rady jsem zjistil, že pan Holyoake dostal svolení zúčastnit se schůze rady 16.listopadu 1869 a během zasedání projevil přání stát se členem rady a zúčastnit se příštího generálního kongresu Internacionály, který se měl konat v Paříži v září 1870. Když odešel, navrhl ho pan John Weston jako kandidáta na členství, návrh však byl přijat takovým způsobem, že pan Weston na něm netrval, ale vzal ho zpět. Pokud jde o tvrzení pana Lucrafta, že nebyl přítomen, když se o adrese hlasovalo, mohu říci, že pan Lucraft byl na schůzi rady, která se konala 23. května 1871, kde bylo oficiálně oznámeno, že na příští řádné schůzi rady 30. května se bude předčítat koncept adresy "Občanská válka ve Francii" a bude se o něm diskutovat. Záleželo tedy zcela na rozhodnutí pana Lucrafta, zda při této záležitosti bude, či nebude. Nejen že věděl, že se rada řídí pravidlem uvádět na veřejných dokumentech jména všech svých členů, {416} přítomných i nepřítomných, ale byl jedním z nejhorlivějších zastánců tohoto pravidla a několikrát vystoupil proti pokusům, aby se od této praxe upustilo - mezi jiným také 23. května, kdy z vlastní iniciativy oznámil radě, že "všechny jeho sympatie patří Pařížské komuně". V úterý večer 20. června na schůzi rady byl pan Lucraft nucen připustit, že adresu stále ještě nečetl, ale že si o ní udělal představu jen podle zpráv tisku. Pokud jde o odmítavé stanovisko pana Odgera, mohu říci jen tolik, že jsme ho osobně vyhledali a informovali ho, že rada má v úmyslu vydat adresu, a na otázku, zda nenamítá nic proti tomu, aby se v této souvislosti objevilo jeho jméno, odpověděl: ,,Ne." Ať si veřejnost učiní vlastní závěry. Mohu dodat, že rada přijala rezignaci pana Lucrafta a Odgera jednomyslně.

V plné úctě

               John Hales,
         tajemník generální rady
Mezinárodního dělnického sdružení

256, High Holborn, Londýn, W. C.Napsal B. Engels 27. června 1871
Otištěno v "The Daily News"
z 29. června 1871
a v "The Eastem Post",
čís. 144 z 1. července 1871
  Podle textu "The Daily News"
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

296 Prohlášení generální rady k dopisům Holyoaka a Lucrafta, uveřejněným v "Daily News" z 26. června 1871 (viz poznámku [292]), bylo schváleno na zasedání generální rady 27. června 1871. Generální rada zároveň jednohlasně odsoudila zradu tradeunionistů Lucrafta a Odgera, kteří se distancovali od adresy "Občanská válka ve Francii" a oznámili, že z rady vystupují. Toto prohlášení generální rady postavilo prakticky renegáty mimo řady Internacionály.