Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{417}*Dopis redaktorovi "Neue Freie Presse"
Maxu Friedländerovi[297]Vážený příteli,

budete jistě tak laskav, že zařadíte do vašich novin toto prohlášení a zašlete mi laskavě příslušné číslo.

Váš přátelsky oddaný

Karel Marx


Redakci "Neue Freie Presse"

Vídeňská "Presse"[298] přináší pod názvem "Socialistické soirée" fejeton, podepsaný W., v němž mám čest figurovat. W. mne prý potkal na večírku u Gercena. Vzpomíná si dokonce na řeči, které jsem tam pronesl.

Jako Gercenův rozhodný odpůrce jsem neustále odmítal každé setkání s ním, takže jsem toho člověka nikdy v životě nespatřil.

Pochybuji, že W., obdařený takovou fantazií, byl někdy v Londýně. Mimochodem, s výjimkou paláců tu nikde nejsou "mramorová schodiště", jaké W. viděl dokonce v Gercenově "cottage"[a]!

Vyzývám pana W., který má tak bujnou fantazii a kterému {417} vavříny "Paris-Journalu" a jiných pařížských policejních listů nedají spát, aby prohlásil své jméno.

Londýn 30. června 1871

Karel MarxOtištěno v "Neue Freie Presse",
čís. 2462 ze 4. července 1871
  Podle textu novin
srovnaniho s rukopisnjm konceptem
a podle rukopisu průvodního dopisu
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

a - domku, vilce. (Pozn. red.)


297 "Neue Freie Presse" ["Nový svobodný tisk"] - rakouský buržoazní list, vycházel ve Vídni v letech 1864-1939.

298 "Die Presse" ["Tisk"] - rakouský buržoazně liberální deník, vycházel ve Vídni v letech 1848-1896; v letech 1861-1862, kdy byl protibonapartisticky zaměřen, v něm vycházely Marxovy články a příspěvky.