Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{419}*Redaktorovi "Pall Mall Gazette" Greenwoodovi[299]Vážený pane,

prohlásil jsem v "Daily News" - a Vy jste to přetiskl v "Pall Mall" - že "nesu osobní odpovědnost za obvinění vznesená proti Jules Favrovi a spol."[a]

Ve včerejším čísle vašich novin prohlašujete, že tato obvinění jsou "urážky na cti". Prohlašuji, že jste nactiutrhač. Nemohu za to, že jste ignorant a ještě k tomu arogantní. Kdybychom byli na kontinentu, musel byste se mi zodpovídat jinak.

S úctou

Karel Marx

Haverstock Hill, Londýn, N. W.
30. června 1871Otištěno v "The Eastern Post",
čís. 145 z 8. července 1871
  Podle textu novin
srovnaného s rukopisem
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

a Viz tento svazek str {413} (Pozn. red.)


299 Protože redaktor listu "Pall Mall Gazette" Greenwood odmítl uveřejnit tento Marxův dopis, byl dopis poslán do "Eastern Post", která ho otiskla v čís. 145 z 8. července 1871. Když se v "Pall Mall Gazette" objevily články, které napadaly adresu "Občanská válka ve Francii", přerušili Marx a Engels s těmito novinami veškeré spojení.