Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{475} *Vydavatelkám listu "Woodhull and Claflin's Weekly"[354]Londýn N. W. 23. září 1871

Vážené paní,

mám čest poslat Vám k uveřejnění ve Vašem týdeníku - považujete-li tento příspěvek za dostatečně zajímavý pro vaše čtenáře, krátkou zprávu mé dcery Jenny o tom, jakému pronásledování ze strany francouzské vlády byla spolu se svými sestrami vystavena během svého pobytu v Bagnères-de-Luchon (departement Hautes-Pyrénées).[a] Tato tragikomická epizoda je po mém soudu charakteristická pro Thiersovu republiku.

Zprávu o mé smrti si vymyslel v Paříži bonapartistický list "Avenir Liberal".

Od neděle zasedá v Londýně neveřejná konference delegátů Mezinárodního dělnického sdružení. Její jednání skončí dnes.

Vřelé díky za velmi zajímavé noviny, které jste mi laskavě poslaly.

Zůstávám, vážené paní, v plné úctě

Váš oddaný

Karel MarxOtištěno v týdeníku
"Woodhull and Claflin's Weekly",
čís 23/75 z 21 října 1871
  Podle textu časopisu
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

a Viz tento svazek {699-710}. (Pozn. red.)


354 Marxův dopis vydavatelkám listu "Woodhull and Claflin's Weekly" byl odeslán jako průvodní list k dopisu Jenny Marxové (viz přílohy k tomuto svazku, str. {699-710}). Tento časopis otiskl oba dopisy společně dne 21. října 1871.

"Woodhull and Claflin's Weekly" ["Týdeník paní Woodhullové a Claflinové"] vydávaly v letech 1870-1876 v New Yorku buržoazní feministky Victoria Woodhullová a Tennessee Claflinová. List byl zároveň orgánem 12. americké sekce Internacionály, která se skládala z reformistů a byla v březnu 1872 generální radou vyloučena z Internacionály (viz též poznámku [515]).