Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx



{531} Redaktorovi listu "Eastern Post"[385]



Vážený pane,

v listu "National Reformer"[390] ze 7. ledna píše pan Charles Bradlaugh:

"Chtěli jsme jen uvést ten fakt, že dr. Marx v dřívějších dobách podával informace své vládě."

Prohlašuji tímto, že to je směšná a hanebná pomluva. Vyzývám pana Bradlaugha, aby uveřejnil jakýkoli fakt, který by mu dával sebemenší záminku pro jeho tvrzení. Pro klid jeho osoby dodávám, že ho nehodlám "pohnat k odpovědnosti".

V plné úctě

Váš oddaný

Karel Marx

16. ledna 1872.



Otištěno v "The Eastern Post",
čís. 173 z 20. ledna 1872
  Podle textu novin
Přeloženo z angličtiny



__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

390 "The National Reformer" ["Národní reformátor"] - anglický týdeník, orgán buržoazních radikálů; vycházel v Londýně v letech 1860-1893.