Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Bedřich Engels{514} Španělskí federální radě v MadriduLondýn 25. listopadu 1871

Od návratu občana Lorenza z poslední konference nemáme od vás žádné zprávy. Psal jsem vám dva dopisy; v posledním, doporučeném dopise z 8. listopadu t. r., jsem vás žádal, abyste nám okamžitě napsali a vysvětlili toto mlčení. Dosud jsme neobdrželi žádnou odpověď; máme však zprávu, že malá menšina členů Internacionály, ve snaze zanést rozkol do řad Sdružení, konspiruje proti rezolucím konference i proti generální radě a rozšiřuje všemožné pomluvy.[377] Nemůžeme pochybovat o tom, že příčinou vašeho podivného mlčení je to, že jste dostali podobné dopisy. Je-li tomu tak, žádáme vás, abyste nám sdělili - což je vaše povinnost - jaká obvinění či nařčení proti nám byla vznesena, abychom je mohli vyvrátit. V žádném případě nemůžete pokračovat v tomto mlčení, které je v rozporu s našimi všeobecnými stanovami, podle nichž jste povinni posílat nám pravidelné zprávy. Žádáme, abyste na tento dopis obratem odpověděli; neodpovíte-li na něj, budeme se muset domnívat, že vaše mlčení je záměrné a že věříte zmíněným pomluvám a nemáte odvahu nám to sdělit. A v takovém případě budeme muset postupovat tak, jak to od nás bude vyžadovat zájem Internacionály.Napsal B. Engels   Podle konceptu rukopisu
Přeloženo ze španělštiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání).

377 Narážka na pletichy bakuninovců, kteří v letech 1870-1871 založili v řadě španělských měst odbočky Aliance socialistické demokracie (viz poznámku [173]).