Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Bedřch Engels
Vývoj socialismu od utopie k vĕdĕ

Předmluva ke čtvrtému německému vydání
1891

Moje domněnka, že obsah tohoto spisu nebude našim německým dělníkům působit velké obtíže, se potvrdila. Aspoň od března 1883, kdy vyšlo první vydání, byla rozebrána tři vydání o celkovém nákladu 10 000 výtisků, a to v době, kdy platil zákon proti socialistům, který je už v pánu. Je to zároveň nový doklad, jak bezmocné jsou policejní zákazy proti takovému hnutí, jako je hnutí moderního proletariátu.

Od prvního vydání vyšlo ještě několik překladů do cizích jazyků: italský překlad Pasquala Martignettiho „II Socialismo Utopico e il Socialismo seientifico“, Benevento 1883; ruský „Razvitije naučnogo socializma“, Ženeva 1884; dánský „Socialismens Udvikling fra Utopi til Videnskab“, jako I. svazek „Socialistisk bibliothek“, Kodaň 1885; španělský „Socialismo utópico y Socialismo científico“, Madrid 1886, a holandský překlad „De Ontwikkeling van het Socialisme van Utopie tot Wetenschap“, Haag 1886.

V nynějším vydání byly provedeny různé malé změny; důležitější jsou pouze doplňky na dvou místech: v první kapitole o Saint-Simonovi, kterému bylo věnováno poněkud málo místa ve srovnání s Fourierem a Owenem, a na konci třetí kapitoly o „trustech“, které se mezitím staly novou důležitou formou výroby.


Londýn 12. května 1891