Marxistický internetový archív: Česká část

Marxistický internetový archív

 

Karel Marx
Bedřich Engels
Spisy

SVAZEK

19

březen 1875 - květen 1883

(podle vydání vydaného Nakladatelstvím politické literatury Praha, 1966)

*Dopis Bebelovi, B. Engels
Kritika gothajského programu, K. Marx
    *Dopis Brackovi
    Poznámky k programu německé dělnické strany
    I
    II
    III
    IV

*Dopis generální radě Mezinárodního dělnického sdružení v New Yorku, B. Engels
Řeč na mítinku k výročí polského povstání z roku 1863, B. Engels
Pruská kořalka v německém Říšském sněmu, B. Engels
Wilhelm Wolff, B. Engels
*Dopis E. Bignamimu o německých volbách z roku 1877, B. Engels
Z Itálie, B. Engels
Karel Marx, B. Engels
*Dopis redakci listu "Otěčestvennyje zapiski", K. Marx
*Dělnické hnutí v Německu, Francii, Spojených státech a Rusku, B. Engels
Evropští dělníci v roce 1877, B. Engels
Pan Bucher, K. Marx
Odpověď na Bucherovo "Prohlášení", K. Marx
Dějiny Mezinárodního dělnického sdružení z pera pana George Howella, K. Marx
*Výjimečný zákon proti socialistům v Německu. - Situace v Rusku, B. Engels
*Okružní dopis Bebelovi, Liebknechtovi, Brackovi aj., K. Marx, B. Engels
         I. Jednání s Karlem Hirschem
        II. Předpokládané zaměření listu
       III. Manifest curyšské trojky

*Socialismus pana Bismarcka, B. Engels
         I. Celní tarif
        II. Státní železnice

Vývoj socialismu od utopie k vědě, B. Engels
         Obsah
         Úvod k francouzskému vydání
         Předmluva k prvnímu německému vydání
         Předmluva ke čtvrtému německému vydání
         Úvod k anglickému vydání
         Část I. [Utopický socialismus]
         Část II. [Dialektika]
         Část III. [Historický materialismus]

*K "Bídě filosofie", K. Marx
Dělnická anketa, K. Marx
*Úvod k francouzskému vydání Engelsovy brožury "Vývoj socialismu od utopie k vědě", K. Marx
*Úvod k programu francouzské Dělnické strany, K. Marx
Ženevskému mítinku k uctění 50. výročí polské revoluce z roku 1830, K. Marx, B. Engels
Dopis V. I. Zasuličové, K. Marx
Předsedovi slovanského shromáždění konaného 21. března 1881 v Londýně k výročí Pařížské komuny, K. Marx, B. Engels
Redaktorovi listu "Daily News", K. Marx, B. Engels
Spravedlivá mzda za spravedlivý pracovní den, B. Engels
Námezdní systém, B. Engels
Tradeuniony, B. Engels
Obchodní smlouva s Francií, B. Engels
Dvě příkladné městské rady, B. Engels
Americké potraviny a otázka půdy, B. Engels
Mzdová teorie Ligy proti obilním zákonům, B. Engels
Dělnická strana, B. Engels
Bismarck a německá dělnická strana, B. Engels
Bavlna a železo, B. Engels
Společenské třídy - nezbytné a zbytečné, B. Engels
Jenny Marxová, rozená von Westphalen, B. Engels
Řeč nad hrobem Jenny Marxové, B. Engels
*Předmluva k druhému ruskému vydání "Manifestu komunistické strany", K. Marx, B. Engels
Bruno Bauer a prvotní křesťanství, B. Engels
*Koncentrace kapitálu ve Spojených státech, B. Engels
Vikář z Braye, B. Engels
Předmluva k prvnímu německému vydání "Vývoje socialismu od utopie k vědě", B. Engels
Jak si Pindter vymýšlí, B. Engels
Marka, B. Engels
Jenny Longuetová, rozená Marxová, B. Engels
*Koncept řeči nad hrobem Karla Marxe, B. Engels
Pohřeb Karla Marxe, B. Engels
K úmrtí Karla Marxe, B. Engels

Z Marxovy a Engelsovy rukopisné pozůstalosti

Poznámka ke stránce 29 "Dějin Komuny", B. Engels
*Poznámky k "Učebnici politické ekonomie" Adolpha Wagnera, K. Marx
*Koncepty odpovědí na dopis V. I. Zasuličové, K. Marx
      První koncept
      Druhý koncept
      Třetí koncept
*Poznámky o reformě z roku 1861 a poreformním vývoji v Rusku, K. Marx
      I. Průběh příprav reformy
      II. Tři období činnosti redakčních komisí
      III. Zemstvo
      IV. Rusko
K nejstarším dějinám Němců, B. Engels
      Caesar a Tacitus
      První boje s Římem
      Pokrok až do stěhování národů
      Poznámka: Německé kmeny
Francká doba, B. Engels
      Převrat ve vztazích v pozemkové držbě za Meroveovců a Karlovců
      Župní a vojenské zřízení
      Poznámka: Francký dialekt

__________________________________

Poznámka:

* Nadpisy článků označené hvězdičkou doplnila redakce Marxových a Engelsových Spisů podle německého vydání. (Pozn. red.)