Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling

Vladimir Lenin (1870 - 1924)

I øjeblikket findes følgende værker på dansk - enten direkte i arkivet eller som links til andre steder på nettet:

1895: Efterår: Friedrich Engels

1900: Dec: Vor bevægelses mest nødvendige opgaver

1905: 18 jan: Revolutionen i Rusland begyndt

1906: 20 maj: Frihed til Kritik og Enhed i Handling

1908: Apr: Marxisme og revisionisme

1913: Mar: Marxismens tre kilder og tre bestanddele

1913: 1 mar: Marxismens historiske skæbne

1915: Aug.: (Med Zinoviev:) Socialisme og krig

1916: 6 jun: Hele Ti "Socialistiske" Ministre

1916: Jul: Om Junius-brochuren

1917: 7 mar: Breve Fra Det Fjerne.
Første brev: Den første revolutions første fase

1917: 7 apr: Om proletariatets opgaver i den nuværende revolution (Aprilteserne)

1917: 9 apr: Om dobbeltmagten

1917: Sep: Staten og revolutionen

1917: 22 sep: Af en skribents dagbog

1917: 12 sep: Bolsjevikkerne skal tage magten

1917: 13 sep: Marxisme og opstand

1917: 29 sep: Krisen er modnet

1917: 8 okt: En udenforståendes råd

1917: 24 okt: Brev til centralkomiteens medlemmer

1917: 25 okt: Til Ruslands Borgere

1919: 28 jun : Et Storstilet Initiativ

1920: 22 feb: Til de kvindelige arbejdere

1920: Maj: "Venstre"-kommunismen – en børnesygdom

1920: Jun: Udkast til teser om det nationale og koloniale spørgsmål

1922: Dec: Brev til kongressen (Også kendt som Lenins testamente)

1923: 16 jan: Om Vor Revolution

1923: 23 jan: Hvordan Vi Skal Reorganisere Arbejder- Og Bondeinspektionen

1923: 2 mar: Hellere mindre, men bedre

LUV:
Lenin: Udvalgte Værker (Indhold)