Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling

"Venstre"-kommunismen
— en børnesygdom

Vladimir Lenin (1920)


Oversat af Gelius Lund fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, bind 41, 5. udgave, Moskva 1969.

Fra Lenin: Udvalgte Værker, bind 12, Forlaget Tiden, København 1984

Overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 1997.


“Venstrekommunismen” er skrevet, mens Europa sydede af oprør og revolution. Men de revolutionære socialistiske partier var unge og uerfarne. De fleste havde først forladt de socialdemokratiske partier få år eller blot måneder tidligere og mange var ivrige efter at lægge afstand til dem og til de socialdemokratisk ledede fagforeninger, ja til alt der ikke betød socialistisk revolution her og nu.

Nogle af lederne i disse partier gjorde det til et princip ikke at involvere sig i banale reformkampe.

Men de revolutionære partier var stadig i mindretal, og det var afgørende, at socialister brugte en masse energi på at vinde socialdemokratiske arbejdere for revolutionen, hvis den skulle blive til noget.

I denne pjece opsummerer Lenin de russiske bolsjevikkers erfaringer og argumenterer for, at socialister ikke kan nøjes med revolutionær propaganda, men også må involvere sig i de daglige kampe – det er gennem dem, at styrken skabes til i sidste ende at vinde revolutionen.

Indhold

1.: I hvilken forstand kan man tale om, at den russiske revolution har international betydning?

2.: En af grundbetingelserne for bolsjevikkemes sejr

3.: Hovedetaperne i bolsjevismens historie

4.: I kamp mod hvilke fjender inden for arbejderbevægelsen har bolsjevismen udviklet, styrket og stålsat sig?

5.: "Venstre"-kommunismen i Tyskland. Førere – parti – klasse – masse.

6.: Bør revolutionere arbejde i reaktionære fagforeninger?

7.: Skal man deltage i borgerlige parlamenter?

8.: Ingen kompromisser?

9.: "Venstre"-kommunismen i England

10.: Nogle konklusioner

TILLÆG

1.: Spaltningen mellem de tyske kommunister

2.: Kommunisterne og de Uafhængige i Tyskland

3.: Turati og co. i Italien

4.: Urigtige slutninger ud fra rigtige præmisser

5.: Brev fra Wijnkoop

Noter

Navneregister