Dansk afdeling: Lenin: "Venstre"-kommunismen – en børnesygdom (1920)

Tillæg

V.

Den russiske udgave af denne bog har givet en noget urigtig belysning af, hvordan det hollandske kommunistiske parti i dets helhed har optrådt i international politik. Jeg benytter derfor lejligheden til at offentliggøre nedenstående brev fra vore hollandske kammerater herom og dernæst til at rette udtrykket "hollandske tribunister" (60), som jeg brugte i den russiske tekst, ved at erstatte det med ordene "visse medlemmer af det hollandske kommunistiske parti".

N. Lenin.

 

Brev fra Wijnkoop.

 

Moskva 30. juni 1920.

Kære kammerat Lenin.

Takket være Deres imødekommenhed har vi medlemmer af den hollandske delegation til Kominterns 2. kongres haft mulighed for at gennemse Deres bog: »Venstre«-kommunismen, en Børnesygdom, inden dens udgivelse på vesteuropæiske sprog. I Deres bog understreger De nogle gange Deres misbilligelse af den rolle, som visse medlemmer af det hollandske kommunistiske parti har spillet i international politik.

Vi må imidlertid alligevel protestere imod, at De tilskriver det kommunistiske parti ansvaret for deres optræden. Det er aldeles ikke træffende. Ja, det er uretfærdigt, idet disse medlemmer af det hollandske kommunistiske parti deltager meget lidt eller slet ikke i vort partis løbende arbejde, de forsøger desuden direkte eller indirekte at bibringe det kommunistiske parti oppositionelle paroler, mod hvilke det hollandske kommunistiske parti og alle dets organer har ført og den dag i dag fører den mest energiske kamp.

Med broderlig hilsen

(på den hollandske delegations vegne)

D. I. Wijnkoop