Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling

V. I. Lenin
Udvalgte Værker

Bind 12

"Venstre"-kommunismen en Børnesygdom


Udgivet af Forlaget Tiden, København 1976. Redaktion: Eigil Nielsen og Gelius Lund.
Oversat fra russisk af Gelius Lund efter Lenin: Samlede Værker, bind 41. 5. udgave, Moskva 1969

Alle datoer i bogen er angivet efter gammel russisk tidsregning, der var 13 dage efter den nu anvendte tidsregning (Sådan står der i Tidens udgivelse; men faktisk blev – som resultat af revolutionen – "den nu anvendte tidsregning" taget i brug fra 1. februar 1918. Web-red.)
Oversættelserne © Forlaget Tiden 1976
Tryk: Terpo Tryk. ISBN 87-579-0116-5
 

Indholdsfortegnelsen er overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 31. dec. 1999.


 

"Venstre"-kommunismen en Børnesygdom

Indholdsfortegnelse

         

Til den danske udgave

7

 

I. I hvilken forstand kan man tale om, at den russiske revolution har international betydning?

11

 

II. En af grundbetingelserne for bolsjevikkernes sejr

14

 

III. Hovedetaperne i bolsjevismens historie

17

 

IV. I kamp mod hvilke fjender inden for arbejderbevægelsen har bolsjevismen udviklet, styrket og stålsat sig?

21

 

V. "Venstre"-kommunismen i Tyskland. Førere – parti – klasse – masse

29

 

VI. Bør revolutionære arbejde i reaktionære fagforeninger?

36

 

VII. Skal man deltage i borgerlige parlamenter?

45

 

VIII. Ingen kompromisser?

55

 

IX. "Venstre"-kommunismen i England

66

 

X. Nogle konklusioner

79

Tillæg

 

I. Spaltningen mellem de tyske kommunister

93

 

II. Kommunisterne og de Uafhængige i Tyskland

95

 

III. Turati og co. i Italien

97

 

IV. Urigtige slutninger ud fra rigtige præmisser

99

 

V.

103

 

Brev fra Wijnkoop

104

Noter

105

Navneregister

115