Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling

V. I. Lenin
Udvalgte Værker

Bind 13

Udvalgte værker juli 1919-oktober 1920


Udgivet af Forlaget Tiden, København 1984. Redaktion: Gelius Lund.
Artiklerne er oversat fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, bind 39, 40, 41; 5. udgave, Moskva 1969

Oversættere:
Side 13-30: Erley Olsen
Side 31-48: Anne Lund
Side 49-56: Erley Olsen
Side 57-74: Ulla Lykke Jørgensen
Side 75-78: Annedorte Dalsgaard
Side 79-82: Erley Olsen
Side 83-94: Ulla Lykke Jørgensen
Side 95-111: Erley Olsen
Side 112-114: Annedorte Dalsgaard
Side 115-164: Erik Horskjær
Side 165-188: Anne Lund
Side 189-205: Gelius Lund
Side 206-207: Annedorte Dalsgaard

Alle datoer i bogen er angivet efter gammel russisk tidsregning, der var 13 dage efter den nu anvendte tidsregning (Sådan står der i Tidens udgivelse; men faktisk blev – som resultat af revolutionen – "den nu anvendte tidsregning" taget i brug fra 1. februar 1918. Web-red.)
Oversættelserne © Forlaget Tiden 1984
Tryk: Terpo Tryk. ISBN 87-579-0117-1
 

Indholdsfortegnelsen er overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 31. dec. 1999.


 

Indholdsfortegnelse

         

Til den danske udgave

7

Alle Til Kamp Mod Denikin!

13

 

Øjeblikkets hovedopgave

14

 

Folket skal kende sandheden om Koltjak og Denikin

15

 

Arbejdet blandt dem, der mobiliseres

16

 

Arbejdet blandt desertørerne

17

 

Direkte hjælp til hæren

17

 

Nedskæring af ikke-militært arbejde

19

 

Arbejdet i frontzonen

21

 

Forholdet til de militære specialister

23

 

Kampen mod kontrarevolutionen i baglandet

26

 

Almindelig mobilisering af befolkningen til krigstjeneste

29

 

"Arbejde på revolutionær vis"

30

Om Staten

31

Brev Til Arbejderne Og Bønderne I Anledning Af Sejren Over Koltjak

49

Petrograd-arbejdernes Eksempel

57

Resultaterne Af Partiugen I Moskva Og Vore Opgaver

60

Økonomi Og Politik Under Proletariatets Diktatur

65

Sovjetmagten Og Kvindens Stilling

75

Til Kamp Mod Brændselskrisen

79

Beretning På Den 2. Alrussiske Kongres Af Kommunistiske Organisationer Fra Orientens Folk 22. November 1919

83

Tale På Landbrugskommunernes Og Landbrugsartellernes 1. Kongres 4. December 1919

95

Brev Til Ukraines Arbejdere Og Bønder I Anledning Af Sejren Over Denikin

105

Svar På Spørgsmål Fra Karl Wiegand, Berlin-korrespondent For Det Amerikanske Bureau Universal Service

112

RKP (b )'s 9. Kongres

115

 

Centralkomiteens beretning 29. marts

115

 

Slutord på centralkomiteens beretning 30. marts

133

Fra Ødelæggelsen Af Den Gamle Ordning Til Skabelsen Af Den Nye

143

Udkast Til Teser Om Det Nationale Og Koloniale Spørgsmål

147

Udkast Til Teser Om Landbrugsspørgsmålet

153

Kommunistisk Internationales 2. kongres 19. juli-17. august 1920

165

 

Tale om den internationale situation og Kommunistisk Internationales hovedopgaver

165

 

Beretning fra kommissionen for nationale og koloniale spørgsmål 26. juli

183

Ungdomsforbundenes Opgaver

189

Om Proletarisk Kultur

206

Noter

209

Navneregister

217