Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling

V. I. Lenin
Udvalgte Værker

Bind 14

Udvalgte Værker november 1920-juli 1921


Udgivet af Forlaget Tiden, København 1984. Redaktion: Gelius Lund.
Artiklerne er oversat fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, bind 41, 42, 43, 44; 5. udgave, Moskva 1969

Oversættere:
Side 13-22: Bodil Wagner
Side 23-53: Annedorte Dalsgaard
Side 54-78: Bodil Wagner
Side 79-90: Anne Lund
Side 91-128: Otto Engholt Jensen
Side 129-151: Gelius Lund
Side 152-188: Erik Horskjær
Side 189-206: Anne Lund

Oversættelserne © Forlaget Tiden 1984
Tryk: Terpo Tryk. ISBN 87-579-0120-2
 

Indholdsfortegnelsen er overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 31. dec. 1999.


Indholdsfortegnelse

         

Til den danske udgave

7

Tale På Den Alrussiske Konference Med Delegerede Fra Udvalgene For Politisk Voksenundervisning i Guvernementernes Og Amternes Skolevæsen

13

8. Alrussiske Sovjetkongres 22.-29. December 1920

23

Om Fagforeningerne, Om Den Nuværende Situation Og Om Kammerat Trotskijs Fejl

54

Krisen I Partiet

79

Endnu En Gang Om Fagforeningerne, Om Den Nuværende Situation Og Om Kammeraterne Trotskijs Og Bukharins Fejl

90

 

De fraktionelle aktioners fare for partiet

91

 

Formel demokratisme og revolutionær formålstjenlighed

94

 

Den politiske fare ved splittelse i fagbevægelsen

95

 

Om de principielle divergenser

100

 

Politik og økonomi. Dialektik og eklekticisme

103

 

Dialektik og eklekticisme. "Skole" og "apparat"

111

 

Slutbemærkninger

121

RKP(b)'s 10. Kongres 8.-16. Marts 1921

129

 

Udkast til 10. partikongres' resolution om partiets enhed

129

 

Udkast til 10. partikongres' resolution om den syndikalistiske og anarkistiske afvigelse i vort parti

132

Tale På Transportarbejdernes Alrussiske Kongres

136

Til De Kommunistiske Kammerater I Aserbajdsjan, Grusien, Armenien, Dagestan Og Bjergrepublikken

149

Om Levnedsmiddelskatten

152

 

I stedet for indledning

152

 

Om Ruslands nuværende økonomiske liv

153

 

Om levnedsmiddelskat, om fri handel, om koncessioner

163

 

Politiske resultater og konklusioner

181

 

Slutning

186

Kommunistisk Internationales 3. Kongres

189

 

1. RSFSR's internationale stilling

189

 

2. Forholdet mellem klassekræfterne i international målestok

190

 

3. Forholdet mellem klassekræfterne i Rusland

191

 

4. Proletariatet og bønderne i Rusland

191

 

5. Krigsforbundet mellem proletariatet og bønderne i RSFSR

192

 

6. Overgangen til rigtige økonomiske relationer mellem proletariatet og bønderne

193

 

7. Betydningen af og betingelserne for, at sovjetmagten giver
plads for kapitalisme og koncessioner

193

 

8. Vor levnedsmiddelpolitiks resultater

194

 

9. Det materielle grundlag for socialismen og planen for Ruslands elektrificering

194

 

10. Det "rene demokrati", II og II1/2 Internationale, de socialrevolutionære og mensjevikkerne som kapitalens forbundsfæller

195

 

Tale til forsvar af Kommunistisk Internationales taktik

197

Noter

207

Navneregister

223