Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling

V. I. Lenin
Udvalgte Værker

Bind 15

Udvalgte Værker august 1921-marts 1923


Udgivet af Forlaget Tiden, København 1984. Redaktion: Gelius Lund.
Artiklerne er oversat fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, bind 44 og 45; 5. udgave, Moskva 1969

Oversættere:
Side 13-41: Gelius Lund
Side 42-65: Anne Lund
Side 66-111: Gottlieb Japsen
Side 112-134: Gelius Lund
Side 135-166: Anne Lund
Side 167-171: Gelius Lund
Side 172-203: Erley Olsen

Oversættelserne © Forlaget Tiden 1984
Tryk: Terpo Tryk. ISBN 87-579-0120-1
 

Indholdsfortegnelsen er overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 31. dec. 1999.


 

Indholdsfortegnelse

         

Til den danske udgave

7

Nye Tider, Gamle Fejl I Ny Form

13

Om Partirensningen

22

Til Oktoberrevolutionens Fireårsdag

25

Om Guldets Betydning Nu Og Efter Socialismens Fuldstændige Sejr

34

Udkast Til Teser Om Fagforeningernes Rolle Og Opgaver Under Den Nye Økonomiske Politik

42

 

1. Den nye økonomiske politik og fagforeningerne

42

 

2. Statskapitalisme i en proletarisk stat og fagforeningerne

43

 

3. Statsforetagender, der omstilles til såkaldt økonomisk driftsrentabilitet og fagforeningerne

43

 

4. Den væsentlige forskel mellem proletariatets klassekamp i en stat, der anerkender privateje af jord, fabrikker osv. og politisk beherskes af kapitalistklassen, og proletariatets klassekamp i en stat, der ikke anerkender privateje af jorden og flertallet af storbedrifterne, og som politisk beherskes af proletariatet

44

 

5. Tilbage til frivilligt medlemskab i fagforeningerne

45

 

6. Fagforeningerne og ledelsen af bedrifterne

45

 

7. Fagforeningernes rolle og deltagelse i den proletariske stats økonomiske og statslige organer

46

 

8. Forbindelse med masserne som hovedbetingelse for alt fagforeningsarbejde

48

 

9. Modsigelser i fagforeningernes stilling under proletariatets diktatur

49

 

10. Fagforeningerne og specialisterne

50

 

11. Fagforeningerne og den småborgerlige indflydelse i arbejderklassen

51

Forslag Til Direktiv Fra RKP(b)s Centralkomite Til Den Sovjetiske Delegation På Genuakonferencen

53

Om Den Kæmpende Marxismes Betydning

57

Fra RKP (b) s 11. Kongres 27. Marts-2. April 1922

66

 

Centralkomiteens politiske beretning

66

 

Tale ved afslutningen af kongressen

109

Om "Dobbelt" Indordning Og Lovhåndhævelse

112

Beretning På Kominterns 4. Kongres 13. November 1922

127

Bemærkninger Om Vor Delegations Opgaver i Haag

131

Om Dannelsen Af USSR

135

Tale På Plenarmødet I Moskvasovjetten 20. November 1922

138

Om Monopolet På Udenrigshandel

147

Brev Til Kongressen

151

Dagbogsblade

167

Om Kooperationen

171

Om Vor Revolution

180

Hvordan Vi Skal Reorganisere Arbejder- Og Bondeinspektionen

184

Hellere Mindre, Men Bedre

189

Noter

205

Navneregister

221