Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling

V. I. Lenin
Udvalgte Værker

Bind 16

Udvalgte Værker
Sagregister


Udgivet af Forlaget Tiden, København 1989. Redaktion: Gelius Lund.
Artiklerne er oversat fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, bind 13, 37, 39, 51; 5. udgave, Moskva 1969

Oversættere: Gelius Lund, Anne Lund, Gottlieb Japsen, Erley Olsen

© Forlaget Tiden 1989
Tryk: Terpo Tryk. ISBN 87-579-0387-5
 

Indholdsfortegnelsen er overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 31. dec. 1999.


 

Indholdsfortegnelse

         

Forord

7

Kommentarer og rettelser

9

 

Om boykotten

13

Erobret og bogført

21

Arbejdernes stat og partiugen

24

Til vore rødarmister

27

Brev til Tula-arbejderne

28

 

Sagregister

31

Titelregister

157

 

Noter

171