Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling

Fra Novemberrevolutionen til Brest-Litovsk-freden

Leon Trotskij 1918

Udgivet på dansk af Europæisk Forlag, København. Udgivelsesår mangler, men det er formentlig ca. 1918-20.
Teksten er gengivet som i den trykte udgave – bortset fra at navneord her ikke er skrevet med stort begyndelsesbogstav, og at å ikke er skrevet som aa. Nogle ord og navne er dog ændret til nutidig stavemåde.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 1997-2000.


Indhold

Forord
1. Den småborgerlige intelligens i revolutionen
2. Krigsspørgsmålet
3. Kampen mod bolsjevikkerne
4. 18. juni-offensiven
5. Juli-dagene
6. Efter juli-dagene
7. Kornilovs oprør
8. Kampen inden for sovjetterne
9. Den demokratiske konference
10. Vanskeligheder ved og bag fronten
11. Den uundgåelige kamp om regeringsmyndigheden
12. Kampen for Sovjet-kongressen
13. Den af Petrograds garnision foranledigede konflikt
14. Den demokratiske Sovjet og "For-parlamentet"
15. De social-revolutionære og mensjevikkerne
16. Udtrædelse af Forparlamentet. Frontens røst.
17. Militærrevolutionskomiteens kommissærer
18. Floden stiger
19. "Petrograd-sovjetternes Dag"
20. Erobringen af de vaklende afdelinger
21. Oprørets begyndelse
22. Den afgørende dag
23. Dannelsen af Folkekommissærernes Sovjet
24. Det nye regimes første dage
25. Fænrik-oprøret den 29. oktober (11. november)
26. Kerenskijs march mod Petrograd
27. Det Kerenskij'ske eventyrs sammenbrud
28. Indre gnidninger
29. Den konstituerende forsamlings skæbne
30. Demokratiske principper og proletariatets diktatur
31. Fredsforhandlingerne
32. Folkekommissærens tale
33. Den anden krig og underskrivelsen af fredstraktaten
Efterskrift